logo-right
logo-middle
logo-left

اجرای طرح آمارگیری گذران وقت

اجرای طرح آمارگیری گذران وقت

طرح آمارگيری گذران وقت در مناطق شهری مربوط به پاييز ١٣٩٨ از نهم لغایت شانزدهم آذر ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در استان تهران اجرا می شود. هدف از اجرای این طرح دستيابي به شيوه گذران وقت افراد جامعه و شناخت نوع و مدت زمان فعاليت‌های انجام شده توسط آنها بر حسب طبقه بندی های بين المللي(ICATUS) است. در این طرح به  ۳۶۸ خانوار ساکن در نقاط شهری استان که به تصادف انتخاب شده اند مراجعه شده و از آنان خواسته خواهد شد که فعاليت­هايی که هر فرد ١٥ ساله و بيشتر خانوار در طول شبانه روز و در فواصل ١٥ دقيقه انجام مي­دهد ثبت نمایند. در اين طرح همه فعاليت‌های شبانه‌روزی افراد پوشش داده ‌مي‌شود و جزئيات فعالیت‌های افراد به صورت ثبت زمان اختصاص داده شده در طول شبانه‌روز در پرسشنامه طرح انعكاس مي‌يابد. بدین ترتیب می توان مشخص کرد که مردم چگونه وقتشان را می گذرانند،  در زندگي‌ روزانه خود چه فعاليت‌هايي انجام مي‌دهند و چه‌ مقدار از وقت‌ آنها صرف‌ كار با مزد، كار بدون‌ مزد، آموزش، تفريح و فعاليت‌های فردی مي‌شود.

این طرح برای ٤ فصل (پاییز و زمستان سال ١٣٩٨ و بهار و تابستان ١٣٩٩) در مناطق شهری کشور اجرا می‌شود.

About the Author

ارسال پاسخ