logo-right
logo-middle
logo-left

اجرای طرح آمارگیری گذران وقت

اجرای طرح آمارگیری گذران وقت

طرح آمارگیری گذران وقت در مناطق شهری مربوط به پاییز ١٣٩٨ از نهم لغایت شانزدهم آذر ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در استان تهران اجرا می شود. هدف از اجرای این طرح دستیابی به شیوه گذران وقت افراد جامعه و شناخت نوع و مدت زمان فعالیت‌های انجام شده توسط آنها بر حسب طبقه بندی های بین المللی(ICATUS) است. در این طرح به  ۳۶۸ خانوار ساکن در نقاط شهری استان که به تصادف انتخاب شده اند مراجعه شده و از آنان خواسته خواهد شد که فعالیت­هایی که هر فرد ١۵ ساله و بیشتر خانوار در طول شبانه روز و در فواصل ١۵ دقیقه انجام می­دهد ثبت نمایند. در این طرح همه فعالیت‌های شبانه‌روزی افراد پوشش داده ‌می‌شود و جزئیات فعالیت‌های افراد به صورت ثبت زمان اختصاص داده شده در طول شبانه‌روز در پرسشنامه طرح انعکاس می‌یابد. بدین ترتیب می توان مشخص کرد که مردم چگونه وقتشان را می گذرانند،  در زندگی‌ روزانه خود چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهند و چه‌ مقدار از وقت‌ آنها صرف‌ کار با مزد، کار بدون‌ مزد، آموزش، تفریح و فعالیت‌های فردی می‌شود.

این طرح برای ۴ فصل (پاییز و زمستان سال ١٣٩٨ و بهار و تابستان ١٣٩٩) در مناطق شهری کشور اجرا می‌شود.

About the Author

ارسال پاسخ