logo-right
logo-middle
logo-left

انتشار اینفوگراف “وضعیت نیروی کار استان تهران – پاییز ۹۸″، “وضعیت ازدواج و طلاق در استان تهران”، “وضعیت ولادت و وفات در استان تهران”

انتشار اینفوگراف “وضعیت نیروی کار استان تهران – پاییز ۹۸″، “وضعیت ازدواج و طلاق در استان تهران”، “وضعیت ولادت و وفات در استان تهران”

سه اینفوگراف “وضعیت نیروی کار استان تهران – پاییز ۹۸″، “وضعیت ازدواج و طلاق در استان تهران”، “وضعیت ولادت و وفات در استان تهران” که توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان تهیه شده است منتشر گردید.

bikari9803

اینفوگراف وضعیت نیروی کار استان تهران پاییز ۱۳۹۸

Birth&death97

اینفوگراف وضعیت ولادت و وفات در استان تهران ۱۳۹۷

 

mariage97

اینفوگراف وضعیت ازدواج و طلاق در استان تهران ۱۳۹۷

 

اینفوگراف “وضعیت نیروی کار استان تهران پاییز ۱۳۹۸ “مربوط به جدیدترین اطلاعات نیروی کار در استان تهران است که نشان می دهد:

۱- از ۱۳،۸۰۷،۰۰۰ نفر جمعیت استان ۱۰۹۷۱۰۰۰ نفر (۱۲/۶ درصد) جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر یا به عبارتی “جمعیت فعال” هستند.

۲- در استان تهران بار تکفل ۲/۳۵ نفر است یعنی در استان یک نفر کار می کند تا علاوه بر زندگی خود، زندگی ۲/۳۵ نفر دیگر را هم تامین کند.

۳- نرخ بیکاری ۹/۴ درصدی استان نشان می دهد در پاییز سال ۱۳۹۸ ،اقتصاد استان به طور متوسط در برابر هر ۱۰۰ نفر متقاضی کار ساکن در استان توانسته به حدود ۹۱ نفر پاسخ مثبت دهـد. اگر چه با احتساب “سهم اشتغال ناقص” (سهم اشتغال ناقص نشان میدهد، چند درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص هستند) این رقم به ۸۷ نفر می رسد.

۴- ” اشتغال ناقص” شامل وضعیتی است که در آن امکان به کارگیری یا بهره برداری از تمامی استعدادها، ظرفیتها و یا تواناییهای فرد فراهم نباشد و فرد خواهان و آماده برای تغییر شرایط شغلی خود باشد. این تعریف نشان می دهد که می بایستی رقم ۳/۶ درصدی جمعیت دارای اشتغال ناقص را نیز به نرخ بیکاری افزود و به عبارتی در استان برای نرخ بیکاری ۱۳ درصد برنامه ریزی نمود.

۵- در عین حال که اشتغال ناقص یک نقطه ضعف برای بازار کار است باعث میگردد تا غالب کارفرمایان شاغلان ناقص، با این تفسیر که حداقل ساعت کار در هفته باید ۴۴ ساعت باشد، از ارائه خدمات و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی به نیروی کار خود سر باز می زنند.

۶- بخش های عمده فعالیت، ساختار اساسی اقتصادی جامعـه را نشـان مـیدهـد. در استان تهران ۶۶ درصد شاغالن در بخش خدمات مشغول به کار هستند.

 اینفوگراف “وضعیت ازدواج و طلاق در استان تهران سال ۱۳۹۷ “نشان میدهد که:

۱- تعداد ازدواج و طلاق سال ۱۳۹۷هر دو در استان نسبت به سال ۹۶ کاهش ۸ درصدی داشته اند.

۲- در سال ۱۳۹۷ سهم ازدواج هایی که زن و مرد در اولین ازدواج خود هستند ۷۴/۲ درصد بوده به عبارتی ۲۵/۸ درصد ازدواج ها مربوط به ازدواج های بار دوم و بیشتر بوده است. این در حالیست که در سال ۱۳۹۲ تنها ۱/۸ درصد ازدواج ها، ازدواج های مرتبه دوم و بیشتر بوده است.

۳- در این سال میانگین سنی مردان در زمان ازدواج ۳۲/۵ و زنان ۲۸/۳ سال بوده است.

۴- در سال ۱۳۹۷ میانگین سنی مردان طالق گرفته ۳۹/۴ و زنان ۳۵/۱ سال بوده است.

۵- در این سال به ازای هر هزار نفر جمعیت ۵ ازدواج و ۲ طالق رخ داده است.

اینفوگراف “وضعیت ولادت و وفات در استان تهران سال ۱۳۹۷ “نشان می دهد که:

۱- میزان تولد در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش ۱۰ درصدی داشته است.

۲- در سال ۹۷ در هر ساعت ۲۰/۶ نوزاد متولد و ۶/۶ نفر فوت می شوند.

۳- در این سال بیشترین میزان تولد نوزادان متعلق به مادران واقع در رده سنی ۳۴-۳۰ سال می باشد که از گروه سنی مطلوب فرزندآوری زنان (۲۹-۲۵ سال) فاصله دارد.

۴- بیشترین علت مرگ و میر در استان مربوط به بیماری های قلبی و عروقی با ۴۴ درصد می باشد.

جهت مشاهده اینفوگراف در سایز بزرگتر و جداول مربوط به آن به بخش وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران، فصل جمعیت و نیروی کار مراجعه نمائید.

About the Author

ارسال پاسخ