logo-right
logo-middle
logo-left

انتشار شاخص های فصلی استان تهران تابستان ۱۴۰۰

انتشار شاخص های فصلی استان تهران تابستان ۱۴۰۰

نشریه “شاخص های فصلی استان تهران” برای تابستان ۱۴۰۰  در قالب ۳۰ بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه شده است که اطلاعات آن  با همکاری ۳۰ دستگاه اجرایی  اخذ  شده است.

گزیده ای از این نشریه به شرح زیر است:

 • بر اساس این اطلاعات میـزان سپرده‌های بانکـی استان تهران در پایان شهریور ۱۴۰۰، ۲۵۴۳۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان خرداد امسال، ۶/۹ درصد افزایش یافته است. مانده تسهیلات بانکی نیز در پایان شهریور ۱۴۰۰، ۲۲۳۱۹ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به خرداد امسال، رشد ۷ درصدی نشان می‌دهد.
 • در تابستان ۱۴۰۰، در هر ساعت ۱۷ نفر به دنیا آمده‌اند و ۱۳ نفر نیز فوت کرده‌اند. تعداد ولادت و وفات نسبت به فصل قبل به ترتیب ۶ و ۲۱ درصد رشد یافته است.
 • در تابستان ۱۴۰۰ معادل ۳۸۴ هزار میلیارد ریال مالیات وصـول شده که نسبت به تابستان سال گذشته افزایش ۴۳ درصدی داشته است. ۸۶ درصد از مالیات های وصولی، مالیات‌های مستقیم و ۱۴ درصد مالیات‌های غیر مستقیم بوده است.
 • در تابستان ۱۴۰۰، ۱۶۶۴۲ هزار مگاوات ساعت برق مصرف شده است که ۳۹ درصد آن مربوط به بخش خانگی و ۱۴ درصد مربوط به بخش صنعت است.
 • در این فصل ۴۹۵۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان مصرف شده که ۵۲ درصد آن مربوط به نیروگاه‌ها، ۱۹ درصد خانگی، ۲۲ درصد صنعت و مابقی تجاری و عمومی است.
 • در تابستان ۱۴۰۰، ۳۲۴ میلیون مترمکعب آب در نقاط شهری مصرف شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل کمتر از ۱ درصد افزایش یافته است.
 • در تابستان امسال بیش از ۷۹۶ هزار مترمکعب فاضلاب در نقاط شهری تصفیه شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش یافته است.
 • در تابستان امسال، بیش از ۲۱۱ هزار خودرو شماره گذاری شده‌اند که نسبت به فصل مشابه سال قبـل ۲۷ درصد کاهش یافته است.
 • در تابستان امسال تعداد ۱۶۹۲ هزار نفر توسط راه آهن جابه جا شده‌اند. همچنین تعداد مسافر جابه‌جا شده در فرودگاه‌های استان حدود ۳۳۹۹ هزار نفر بوده‌اند که ۶۹ درصد آنان مربوط به پروازهای داخلی و ۳۱ درصد پروازهای بین المللی بوده است.
 • در این فصـل حدود ۲۵ میلیـون مرسـوله توسـط پست استان جابه‌جا شـده است کـه ۷۲ درصـد آن سرویس پیشتاز و ۱۴ درصد نیز سرویس الکترونیکی بوده است. همچنین در سرویس خرید و فروش اینترنتی حدود ۱/۵ میلیون مرسوله توسط پست ارسال شده است.
 • در فصـل تابستان ۱۴۰۰، تعـداد ۱۷۷ پروانـه بهـره برداری صنعتـی صادر شده که در آن‌ها ۳۵۸۷ اشتغال پیش بینی شده است، همچنین ۵ پروانه بهره برداری معدن با ۴۷ نفر اشتغال صادر شده است.
 • در تابستان سال جاری ۳۷۱ نفر در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و ۷۸ نفر در اثر سوختگی فوت شده‌اند و ۲۳۶ نفر نیز با خودکشی به عمر خود پایان داده‌اند.
 • در پایان فصل تابستان ۱۴۰۰، حدود ۹۵ هزار خانوار با تعداد ۲۲۹۴۳۱ نفر تحت پوشش بهزیستی بوده‌اند. همچنین ۴۵۵۳ نفر سالمند در مراکز خصوصی تحت پوشش بهزیستی نگهداری شده‌اند.
 • بیش از ۷۹ هزار خانوار استان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشند که ۷۸ درصد آنان خانوار با سرپرست زن هستند. همچنین ۹۱ درصد این خانوارها در شهرهای استان ساکن هستند.
 • حدود ۷۸۵۰ هزار نفر در استان بیمه شده تامین اجتماعی هستند ۴۳ درصد آنان بیمه شده اصلی و مابقی تبعی هستند. همچنین بیـش از ۹۸۶ هـزار نفر مستمری بگیر اصلـی تامین اجتماعی می‌باشند و بیـش از ۶۳۵ هزار نفر نیز تبعی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در استان هستند.
 • در تابستان امسال ۲۲۴۹۸ عنوان کتاب با شمارگان متوسط ۱۰۳۶ نسخه منتشر شده است.
 • در فصل تابستان ۱۴۰۰، بیش از ۳۳۳ هزار نفر در سینماهای استان به تماشای ۴۹ عنوان فیلم سینمایی پرداخته‌اند که بابت تماشای این فیلم‌ها مبلغ ۸۸ میلیارد ریال نیز پرداخت کرده‌اند.

About the Author

ارسال پاسخ