logo-right
logo-middle
logo-left

انتشار نشریه “بررسی حساب تولید استان تهران و جایگاه آن در کشور ۹۷-۱۳۹۳”

انتشار نشریه “بررسی حساب تولید استان تهران و جایگاه آن در کشور ۹۷-۱۳۹۳”

مسعود افشین معاون آمار و اطلاعات سازمان از انتشار نشریه ” بررسی حساب تولید استان تهران و جایگاه آن در کشور ۹۷-۱۳۹۳″ خبر داد.

حسابهای منطقه‌ای مجموعه از اطلاعات آماری است که به صورت جامع و هدفمند مطالعه کمی و منظم فعالیت های اقتصادی یک منطقه را برای یک دوره زمانی معین (معمولاً یک سال) امکان‌پذیر می‌سازد و هدف از آن محاسبه متغیرهای کلان اقتصادی و شناخت وضعیت اقتصادی استان در هر سال است. این اطلاعات نقش شایان توجهی در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای دارد و تحقق اهداف برنامه‌ریزی منطقه‌ای بدون استفاده از یافته‌های آن امکان پذیر نیست. برهمین اساس تهیه حسابهای منطقه ای یکی از فعالیت های مهم سازمان است که از سال ۱۳۷۹ بطور جدی در معاونت آمار و اطلاعات دنبال می‌شود.

با انتشار آخرین اطلاعات سری زمانی سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۷ از نتایج این فعالیت توسط مرکز آمار ایران،  این معاونت اقدام به تهیه گزارش ” بررسی حساب تولید استان تهران و جایگاه آن در کشور ۹۷-۱۳۹۳″ نموده است که  چکیده ای از یافته های آن ذیل می باشد:

محصول ناخالص داخلی (با احتساب نفت خام و گاز طبیعی) استان در سال ۱۳۹۷ معادل ۵ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۷۳۳  میلیارد ریال (حدود ۵۴۱ هزار میلیارد تومان)  می‌باشد که ۹/۲۰ درصد از سهم  تولید ناخالص داخلی کشور است. در همین سال، سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور، به تنهایی بالاتر از مجموع سهم ۱۷ استان پایین جدول می‌باشد.

همچنین محصول ناخالص داخلی استان در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ معادل  ۶/۳۳ درصد رشد داشته است. محصول ناخالص داخلی استان طی سال های ۹۷-۱۳۹۳ رشدی معادل  ۰۶/۹۹ درصد داشته است که متوسط رشد سالانه آن معادل  ۷۸/۱۸  درصد بوده است.

محصول ناخالص داخلی (بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی) استان در سال ۱۳۹۷ معادل   ۵ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۸۲۸  میلیارد ریال (حدود ۵۲۹ هزار میلیارد تومان) می‌باشد که   ۳۵/۲۵  درصد از سهم کشور را شامل می‌شود. این درحالی است که سهم جمعیتی استان تهران از کشور ۱۶/۱۶ درصد است.

در سال ۱۳۹۷ سرانه محصول ناخالص داخلی (با احتساب نفت خام و گاز طبیعی) در استان تهران معادل  ۳۹۶ میلیون و ۵۰۷ هزار ریال (حدود ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان)  و متوسط سرانه محصول ناخالص داخلی کشور معادل  ۳۱۴ میلیون و ۶۷۴ هزار ریال (حدود ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) بوده است. نسبت سرانه محصول ناخالص داخلی استان به کشور در سال ۱۳۹۷ معادل ۲۶/۱ درصد بوده و طی سالهای یادشده روند نزولی داشته است. این سرانه (بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی) در استان معادل ۳۸۷ میلیون و ۹۳۱ هزار ریال و متوسط کشوری سرانه معادل  ۲۵۴ میلیون و ۲۵۶ هزار ریال است.

دانلود نشریه

About the Author

ارسال پاسخ