logo-right
logo-middle
logo-left

دربـاره سـازمـان

در سال ۱۳۰۳ با تصویب آیین نامه هایی، مسئولیت جمع آوری و مرکزیت بخشیدن به آمارهای مورد نیاز بر عهده ی وزارت کشور گذاشته شد. در سال ۱۳۱۴ به منظور هماهنگی بین وزارتخانه ها، شورای عالی آمار تشکیل شد و در خردادماه سال ۱۳۱۸ اولین قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. در اسفندماه سال۱۳۳۱ سازمان همکاری آمار عمومی تشکیل شد و به این ترتیب برای اولین بار سازمانی که به طور خاص وظیفه‏ جمع آوری آمار را بر عهده داشت، به وجود آمد. این سازمان در اجرای قانون آمار و سرشماری مصوب سال ۱۳۳۴ به وزارت کشور وابسته گردید و نام آن به «اداره کل آمار عمومی» تغییر یافت. در تیرماه ۱۳۴۴  قانونی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که مرکز آمار ایران را بنا نهاد و این مرکز را از وزارت کشور منتزع و به عنوان زیرمجموعه سازمان برنامه به رسمیت شناخت. در این قانون، بر تمرکز بیشتر در جمع ‏آوری اطلاعات از طریق طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای و سرشماری مرکز آمار ایران تأکید شد و همه دستگاه‌ها را موظف نمود تا آمار و اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را در اختیار این مرکز قراردهند.

طی سال های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۳ فرایند منطقه‌ای شدن نظام برنامه‌ریزی در کشور مورد توجه سازمان برنامه (که حالا دیگر به سازمان برنامه وبودجه تغییرنام یافته بود) قرار گرفت و به این منظور در ابتدا ۱۱ منطقه و به  مرور ۲۳ منطقه کشوری که به تعداد استان‌های کشور در آن سال‌ها بود ایجاد شد. مرکز آمار ایران نیز به دنبال این سازماندهی جدید در مناطق مزبور، مناطق یا واحدهای آماری تشکیل داد تا در فرایند مدیریت اجرای طرح‌های آماری و به ویژه در مرحله جمع آوری اطلاعات به صورت منسجم‌تری ایفای نقش کند.

براساس ماده واحده قانونی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۵شورای انقلاب و در راستای اجرای سیاست مربوط به تقویت مبانی نظام عدم تمرکز و حذف تشکیلات زائد اداری و افزایش کارایی سازمان‌های دولتی، مناطق آماری زیر مجموعه‏ی مرکز آمار ایران، در دفاتر سازمان برنامه و بودجه در استان ها ادغام شد و از ابتدای سال ۱۳۶۰ سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌ها ایجاد شدند که از آن تاریخ وظایف مربوط به جمع‌آوری آمار و اطلاعات در استان‌ها به عهده معاونت آمار و انفورماتیک آن سازمان گذاشته شد.

در حال حاضر ” معاونت آمار و اطلاعات”  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، به عنوان متولی تولید و جمع آوری و ساماندهی آمار استانی، مشغول به فعالیت می باشد.

اهم وظایف معاونت آمار و اطلاعات:

 • ساماندهی و نظارت بر اجرا، استخراج سرشماری های عمومی و تخصصی در چارچوب برنامه های مرکز آمار ایران و اختیارات تفویض شده.
 • ساماندهی و نظارت بر اجرا و استخراج آمارگیریهای نمونه ای در چارچوب ضوابط مرکز آمار ایران
 • جمع آوری و ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمان های اداری استان درچارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور.
 • بررسی و شناخت نیازهای آماری دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی استان و طرح های اعتباری هزینه‏ای وتملک دارایی استان .
 • نظارت بر انجام آمارگیری ها و سرشماری هایی که توسط دستگاه های اجرایی انجام می‏گیرد.
 • انتشار آمارنامه استان در قالب ضوابط و مفاهیم استاندارد شده مرکز آمارایران.
 • تهیه حسابهای منطقه ای (استانی) درقالب چارچوب ضوابط مصوب و مورد تایید مرکز آمار ایران.
 • ارائه خدمات آماری و راهنمایی های فنی به دستگاه های اجرایی، مراکز داشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، گروه ها وکارشناسان متقاضی درسطح استان.
 • به هنگام سازی چارچوب ها و ظوابط آماری مطابق با دستورالعمل های مرکز آمار ایران.
 • ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و پایگاه اطلاعات آماری با همکاری معاونت های سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان.
 • تهیه و بهنگام سازی اطلاعات مکانی مورد نیاز استان با هماهنگی مرکز آمار ایران و درچارچوب ضوابط ودستورالعمل‏های مصوب.
 • تهیه و بهنگام سازی اطلاعات مکانی مورد نیاز استان با هماهنگی مرکز آمار ایران و درچارچوب ضوابط ودستورالعمل‏های مصوب.

امروزه با توجه به پدیده افرایش فعالیتهای اقتصادی، تحرکات جمعیتی بیشتر مثل مهاجرتهای درون شهرستانی و برون شهرستانی و برون استانی و برون کشوری و جابه جایی های  متعدد محل کار و زندگی  مردم، تغییرات مدام اجتماعی و اقتصادی،  سرشماریها و آمارگیری ها اگرچه برای جمع آوری اطلاعات اقداماتی لازم هستند ولی کافی نیستند و با توجه به پدیده انفجار اطلاعات، نیاز به آمارهای ثبتی یعنی ثبت واقعه در لحظه و مکان وقوع بیشتر احساس می شود. این کار نیاز  به ایجاد  بستر لازم و تامین سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز و همکاری و آموزش مداوم نیروی  انسانی همه دستگاههای اجرایی مرتبط با فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دارد. استراتژی گریز ناپذیر “نوین سازی نظام آماری کشور و استقرار نظام آمارهای ثبتی مبنا و گذار از روش های سنتی” یکی از اساسی ترین موضوعات حاکمیتی زیر ساخت توسعه ی کشور محسوب می شود که توسط مرکز آمار ایران  و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها در حال پیگیری و پیاده سازی است. در راستای تحقق این امر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اقدام به ایجاد “کمیته ساماندهی آمارهای ثبتی متشکل از دستگاههای اجرایی استان تهران نموده است. هدف از تشکیل این کمیته نوین سازی نظام آماری استان و استقرار نظام آمارهای ثبتی مبنا و گذر از روش‏های سنتی، تعیین شاخص‏ها و نماگرهای مورد نیاز برنامه‏های توسعه و اتصال سامانه های آمارهای ثبتی و بانک های اطلاعاتی دستگاه ها به سامانه اطلاعات آماری استان می باشد.

با توجه به حجم عظیم و متنوع اطلاعا‌‌ت،  عدم وجود اطلاعات به روز در مواقع ضروری و صرف وقت و زمان زیاد جهت جمع آوری اطلاعات، موجب گشت تا این سازمان اقدام به ایجاد “سامانه اطلاعات آماری استان تهران” نماید که افزایش کارایی و بهره وری، صرفه‌ جویی در هزینه و زمان، یکپارچه سازی اطلاعات آماری و افزایش بازده و کارایی و شفافیت اطلاعات را در پی دارد.

“سامانه اطلاعات آماری استان تهران” سیستی جهت مکانیزه کردن فرآیندهای آماری، آمار ثبتی، تجمیع، تحلیل و انتشار گزارشات و نمودارها به روش هوشمند است. این سامانه یک برنامه تحت وب واکنشگرا است که مدیران را قادر می سازد در هر کجا و در هر زمانی که اراده کنند بتوانند به کارتابل خود دسترسی داشته باشند و اطلاعات آماری و گزارشات سازمان خود را مدیریت کنند. همچنین بستری را جهت تبادل اطلاعات بین دستگاهی و نیز ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع فراهم می کند.

از مزایای این سامانه می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • افزایش بازده و دقت با توجه به شفافیت در اطلاعات
 • کاهش هزینه و زمان در تجمیع، تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • کاهش اشتباهات انسانی و هزینه‌ های مرتبط
 • یکپارچه سازی و بروز رسانی اطلاعات آماری سازمان ها
 • از بین بردن وابستگی اطلاعات به شخص و مکان
 • افزایش بهره وری سازمان
 • استانداردسازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان
 • افزایش فرآیند به اشتراک گذاری اطلاعات در سراسر سازمان

این سامانه متکی بر سه رکن می‏باشد: ۱-سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (به عنوان متولی جمع ‏آوری اطلاعات در استان) ۲-دستگاه های اجرایی (هم به عنوان تغذیه کننده بانک و هم به عنوان کاربر)  ۳-کاربران، مدیران، محققان.

ساختار و تشکیلات