logo-right
logo-middle
logo-left

طرح آمارگیری از گاوداری‌های صنعتی

طرح آمارگیری از گاوداری‌های صنعتی

طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی به صورت تمام شماری و با مراجعه به بیش از ۴۲۰۰ گاوداری صنعتی در استان تهران از ١۵ مهرماه لغایت ١١ آبان‌ماه سال‌جاری همزمان با سراسر کشور اجرا می شود.

هدف از انجام این طرح، بهنگام سازی چارچوب گاوداری‌های صنعتی استان و تهیه اقلام مورد نیاز حسابهای اقتصادی جهت گردآوری آمار و اطلاعات مهم برای برنامه‌ریزی در این بخش می باشد. در اجرای این طرح حدود ۶۵  نفر کارشناس مسئول، مأمور آمارگیری و بازبین فعالیت می کنند.

حدود ۱۵ درصد از حجم کل کار این آمارگیری در کشور مربوط به استان تهران است که بیشترین حجم این آمارگیری در کشور است. بعد از استان تهران استانهای اصفهان و خراسان رضوی هریک با حدود ۳۰۰۰ گاوداری در رتبه های بعدی قرار دارند. حدود ۵۰ درصد از واحدهای آماری این طرح در استان تهران در شهرستانهای ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت است.

در این طرح اطلاعاتی از قبیل ظرفیت، وضع و نوع فعالیت، تعداد گاو و گوساله در روز آمارگیری، مقدار و ارزش تولیدات و همچنین تعداد شاغلان گاوداری  جمع‌آوری شده و در سطح استان و کشور استخراج خواهد شد.

About the Author

ارسال پاسخ