logo-right
logo-middle
logo-left

نتایج طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران پاییز ۸۹۳۱ منتشر شد

نتایج طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران پاییز ۸۹۳۱ منتشر شد

بنگاههای معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروش و اجاره را در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند.

با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی)قیمت در سطح کل شهر می شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۱۸۷۳۳۰ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۴۵ متر مربعبوده است که نسبت به فصل قبل ۰/۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۶/۳ درصد افزایش داشته است.

maskan98031

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۱۳۶۰۴۷ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰/۶ درصد کاهش ونسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴/۸ درصد افزایش داشته است.
maskan98032متوسط مبلغ اجاره ی ماهانه به علاوه  سه ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۱۴۷۰  ریال با میانگین مساحت ۸۰مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱/۴ درصد ونسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱/۱ درصد افزایش داشته است.

maskan98033

About the Author

ارسال پاسخ