logo-right
logo-middle
logo-left

پیام رئیس سازمان به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی

پیام رئیس سازمان به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی

در ادبیات برنامه‌ریزی برای شکل‌گیری و اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های توسعه اقتصادی، در کنار عوامل متعددی همچون امکانات طبیعی، منابع مالی کافی، فن‌آوری مناسب و پیشرفته از “آمار و اطلاعات دقیق وبه‌هنگام” به وضوح وتاکید یاد می‌شود.

اهمیت اطلاعات آماری در کلیه امور برنامه‌ریزی اعم از سیاستگذاری وتعیین اهداف گرفته تا هدایت امور اجرایی ودر نهایت ارزیابی میزان توفیق یا عدم موفقیت آن، به قدری است که در بسیاری ازمباحث، آمار واطلاعات را به عنوان زیربنای برنامه‌ریزی یاد می‌کنند وایجاد یک سیستم کارآمد وموثر تولید آمار را از الزامات اولیه و ضروری امر برنامه‌ریزی به شمار می‌آورند.

یکم آبانماه که در تقویم ملی ما به نام “روز ملی آمار و برنامه‌ریزی” نامگذاری شده، اهمیت “آمار” را در شرایطی که ناگزیریم مسیر توسعه را برای ارتقا زندگی مردم طی کنیم، بار دیگر برای مردم و مسئولان یادآور می‌شود. از این رو این روز فرصتی است تا از زحمات و تلاش و دست اندرکاران امور آماری کشور که با همت خود مجموعه‌ای کاربردی در اختیار برنامه‌ریزان، مدیران و پژوهشگران قرار می‌دهند قدردانی به عمل آید.  به همین مناسبت  مراتب قدردانی خود را از زحمات بی‌شائبه متولیان، طراحان و مجریان فعالیت‌های حوزه آمارو اطلاعات اعلام می‌دارم.

همچنین شایسته است از عموم شهروندانی که با ارائه آمار و اطلاعات صحیح در اجرای طرح‌های آماری پاسخگوی مأموران آمارگیری بوده و امکان تهیه تصویری دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران و کشور را فراهم می‌سازند تشکر و قدردانی نمایم; به امید فردایی بهتر برای نظام آماری کشور.

 

مسعود شفیعی

اول آبان ۱۴۰۰

About the Author

ارسال پاسخ