logo-right
logo-middle
logo-left

پیام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی

پیام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی

اهمیت آمار و اطلاعات در تدوین و اجرای موفقیت آمیز برنامه‌های توسعه، مسئولان کشور را بر آن داشت که برای ارج گذاری تلاش‌ها و کوشش‌های دست‌اندرکاران تهیه و تولید آمار، روز و هفته‌ای را  به این عنوان نامگذاری کنند.

از آنجا که در ۶۰ سال اخیر کلیه سرشماریهای نفوس و مسکن، کشاورزی، صنعتی و بسیاری از طرح‌های بزرگ و مهم آماری کشور در ماه‌های میانی سال یعنی مهر و آبان انجام گرفته است، روز اول آبان به عنوان روز آمار نامگذاری شده است.

کارشناسان معتقدند در برنامه‌ریزی عوامل مختلفی موثر است که در میان آنها آمار و اطلاعات برای شناسایی نیازها و امکانات و ارزشیابی کمی پیشرفت برنامه‌ها،  نقش تعیین کننده‌ای دارد. در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز “آمار لازمه برنامه‌ریزی صحیح”  دانسته شده که نشان دهنده اهمیت آمار صحیح و به هنگام در برنامه ریزی است. در این میان اهمیت آمار و اطلاعات مکان محور یا اطلاعات مکانی موضوعی است که توجه به آن زمینه استفاده مناسب‌ترو کاربردی‌تر از آمار و اطلاعات را فراهم خواهد ساخت.

این روز فرصتی است تا از زحمات و تلاش و دست اندرکاران امور آماری کشور که با همت خود مجموعه‌ای کاربردی در اختیار برنامه‌ریزان، مدیران و پژوهشگران قرار می‌دهند قدردانی به عمل آید  به همین مناسبت  مراتب قدردانی خود را از زحمات بی‌شائبه متولیان، طراحان و مجریان فعالیت‌های حوزه آمارو اطلاعات اعلام می‌دارم.

 همچنین شایسته است از همه شهروندانی که با ارائه آمار و اطلاعات صحیح در اجرای طرح‌های آماری پاسخگوی مأموران آمارگیری بوده و امکان تهیه تصویری دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران و کشور را فراهم می‌سازند تشکر و قدردانی نمایم به امید فردایی بهتر برای نظام آماری کشور.

 

مسعود شفیعی

اول آبان ۱۳۹۹

About the Author

ارسال پاسخ