logo-right
logo-middle
logo-left

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای استان

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای استان

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای استان

مسعود افشین معاون آمار و اطلاعات سازمان از کاهش نرخ تورم نقطه ای خبر داد. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای استان تهران در اردیبهشت ۱۴۰۰  استان تهران با کاهش۳٫۴ واحد درصدی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به عدد ۴۲٫۶ درصد رسیده است. به این ترتیب خانوارهای استان تهران  در اردیبهشت ۱۴۰۰به طور میانگین ۴۲٫۶ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­ اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نیز با کاهش ۰٫۱  واحد درصدی به ۶۰٫۶ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۴٫۲ واحد درصدی به ۳۷٫۶ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم نقطه ای درگروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» مربوط به گروه های «روغن و چربیها» ، «ماهی ها و صدف داران» و « چای،قهوه،کاکائو،نوشابه و آب میوه (نوشابه های غیر الکلی)» مشاهده می‌شود. بطوریکه تورم نقطه ای در گروه «روغن ها و چربیها» برابر ۸۶٫۳ درصد، گروه «ماهی هاو صدف داران» برابر ۸۲٫۰ درصد و گروه « چای،قهوه،کاکائو،نوشابه و آب میوه ( نوشابه های غیر الکلی)»  برابر ۷۸٫۷ درصد بوده است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای استان

نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ۱۴۰۰  که نشان دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به فروردین ۱۴۰۰ می‌باشد، در استان تهران به ۰٫۹درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۰٫۸ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۰٫۵- درصد و ۱٫۳ درصد بوده است.

در گروه عمده « خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به ترتیب مربوط به گروه های «چای ، قهوه ، کاکائو ، نوشابه و آب میوه (نوشابه های غیر الکلی)» با ۵٫۸ درصد، گروه « شکر ، مربا ، عسل و شکلات و شیرینی (قندو شکر و شیرینی ها)» با ۴٫۶ درصد و «نان و غلات» با ۳٫۴  درصد افزایش می باشد.

همچنین گروه‌‌های «میوه و خشکبار» و «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی )  نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته اند.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای استان

نرخ تورم سالانه اردیبهشت ۱۴۰۰ برای خانوارهای استان تهران نیز به ۴۰٫۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱٫۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی استان به ترتیب ۴۰٫۰ درصد و ۴۳٫۲ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ۱٫۴  واحد و برای خانوارهای روستایی ۲٫۶  واحد درصد افزایش داشته است.

About the Author

ارسال پاسخ