logo-right
logo-middle
logo-left

انتشار نشریه وضعیت بازار کار استان تهران ۱۳۹۹

انتشار نشریه وضعیت بازار کار استان تهران ۱۳۹۹

طرح آمارگیری از نیروی کار همزمان با کل کشور از سال ۱۳۸۴ در ماه میانی هر فصل در استان تهران اجرا می شود. هدف از اجرای این طرح برآورد شاخص‌های مهم نیروی کار به صورت فصلی و سالانه و بررسی تغییرات آن می‌باشد.
با انتشار آخرین نتایج این طرح برای سال ۱۳۹۹، معاونت آمار و اطلاعات سازمان اقدام به تهیه نشریه ” وضعیت بازار کار استان تهران – ۱۳۹۹″ همراه با اینفوگراف آن نموده است. فایل کامل آن در زیر قابل دانلود است و چکیده‌ای از یافته‌های این گزارش بشرح ذیل می‌باشد :
 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹٫۸ درصد بوده ه، به عبارت دیگر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان تهران ۳۹٫۸ درصد یا شاغل یا خواهان انجام کار بوده‌اند.
 بار تکفل معیشتی خالص استان تهران در سال ۱۳۹۹ معادل ۲٫۴۴ بوده است یعنی هر فرد شاغل در استان تهران علاوه بر مخارج زندگی خود عهده دارد تامین معیشت بیش از دو نفر دیگر می‌باشد.
 بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که ۷٫۲ درصد از جمعیت فعال استان تهران در سال ۱۳۹۹ بیکار بوده‌اند یعنی جمعیتی معادل ۳۱۷،۰۶۶ نفر. این نرخ نسبت به سال قبل از آن ۲٫۶ درصد کاهش یافته است.
 نرخ بیکاری برای جوانان ۱۸-۳۵ ساله ۱۱٫۸ درصد و برای جوانان ۱۵-۲۴ ساله معادل ۱۸ درصد می‌باشد. تفاوت زیاد نرخ بیکاری جوانان با نرخ بیکاری کل نشانگر بیکاری گسترده در بین جوانان است.
 بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی استان تهران در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که ۳٫۶ درصد از جمعیت شاغل استان دارای اشتغال ناقص بوده‌اند که جمعیتی معادل ۱۴۷،۶۰۸ نفر را در برداشته است. از آنجایی که این نوع از اشتغال نیازهای شخص و خانواده را برآورده نمی‌کند و با کار شایسته نیز همخوانی ندارد، اگر جمعیت این شاغلین را نیز به بیکاران استان اضافه کنیم، نرخ بیکاری به ۱۰٫۶ درصد می‌رسد.
 ۴۱٫۴ درصد شاغلین استان تهران که معادل ۱،۶۸۲،۸۶۷ نفر به طور معمول بیش از ۵۰ ساعت در هفته کار می‌کنند در حالی که این نسبت برای سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷٫۶ درصد بوده است.
 بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۶۳٫۳ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۵٫۲ درصد و کشاورزی با ۱٫۵ درصد قرار دارند.

About the Author

ارسال پاسخ