تاریخ : سه شنبه 11 ارديبهشت 1397     |     کد : 49

نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی

در این گزارش علاوه بر ارائه آمار مربوط به کشور و استان تهران، سعی بر نشان دادن جایگاه استان تهران در میان استان های کشور بوده است.


خلاصه ای از مندرجات گزارش به شرح زیر می باشد:
  • در استان تهران 50 واحد پرورش قارچ خوراکی موجود بوده که همگی در زمینه قارچ دکمه ای فعالیت داشته اند و این تعداد 3/1 درصد از تعداد کل کشور را شامل می شود. از این حیث در میان استانهای کشور، استان تهران در رتبه هفتم قرار دارد.
  •  
  •  
  • در سال 1395، واحدهای پرورش قارچ خوراکی استان تهران413 نفر کارکن داشتهاند که از این تعداد 374 نفر آنها شاغلان بامزد و حقوق بودهاند. شاغلان با مزد و حقوق واحدهای پرورش قارچ خوراکی استان تهران درسال 1395 حدود 56 میلیارد ریال بهعنوان مزد و حقوق و سایر پرداختیها دریافت کردهاند.
  •  
  •  
  •  
  • واحدهای پرورش قارچ خوراکی استان تهران طی سال 1395 حدود 6127 تن قارچ (حدود 10 درصد کل کشور) به ارزش حدود 292 میلیارد ریال (بیش از 8 درصد کل کشور) تولید کردهاند که از این مقدار 4952 تن قارچ دکمهای فلهای به ارزش 230 میلیارد ریال، 1175 تن قارچ دکمهای بستهبندی به ارزش 61 میلیارد ریال، به بازار عرضه شده و قارچ صدفی نیز تولیدی نداشته است. از مقدار تولیدات استان تهران در رتبه سوم در بین استان ها قرار دارد. 

 


برچسب ها
نوشته شده در   سه شنبه 11 ارديبهشت 1397  ساعت  09:28   توسط   مدیر مدیریت آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران    تعداد بازدید  14
ویرایش شده در سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 ساعت 09:46 توسط مدیر مدیریت آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :