اخبار و رویدادها
اجرای طرح آمارگیری از گردشگران ملی

اجرای طرح آمارگیری از گردشگران ملی

طرح آمارگیری از گردشگران ملی ، تابستان امسال به اجرا درخواهد آمد
نتایج نیروی کار استان تهران 1396

نتایج نیروی کار استان تهران 1396

این نشریه بر اساس طرح آمارگیری از نیروی کار تهیه شده است.
نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی

نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی

در این گزارش علاوه بر ارائه آمار مربوط به کشور و استان تهران، سعی بر نشان دادن جایگاه استان تهران در
نتایج شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی - اسفند 1396

نتایج شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی - اسفند 1396

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی اسفند 1396 منتشر گردید.
نتایج شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی - بهمن 1396

نتایج شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی - بهمن 1396

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی بهمن 1396 منتشر گردید.
مجموعه 17 جلدی "نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395" منتشر گردید.

مجموعه 17 جلدی "نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395" منتشر گردید.

مجموعه 17 جلدی "نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395" منتشر گردید.
گزیده شاخص ها و نماگر های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - پاییز 1396

گزیده شاخص ها و نماگر های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - پاییز 1396

گزیده شاخص ها و نماگر های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - پاییز 1396 منتشر گردید.
نتایج شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری – آبان 1396

نتایج شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری – آبان 1396

نتایج شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری – آبان 1396 منتشر گردید.
انتشار نشریه " گزیده شاخص ها و نماگر های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - تابستان 1396"

انتشار نشریه " گزیده شاخص ها و نماگر های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - تابستان 1396"

" گزیده شاخص ها و نماگر های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - تابستان 1396"
آرشیو