logo-right
logo-middle
logo-left

زراعـت و باغـداری

اطلاعات کشاورزی شامل بخش های زراعت و باغداری، دام و طیور، جنگلداری و آبخیزداری، شیلات می باشد. فعالیت‌های زراعت و باغداری از زیر بخش‌های مهم کشاورزی هستند که حدود ۶۶ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند.

 در این بخش آمار مساحت اراضی کشاورزی، ظرفیت صنایع تبدیلی، سردخانه و تعداد تراکتور و کمباین و گلخانه ها و … توسط “اداره کل جهاد کشاورزی استان تهران” ارائه می گردد.

همچنین اطلاعات حاصل از طرح های آمارگیری مربوط به فعالیت های باغداری، زراعت و پرورش قارچ خوراکی توسط “مرکز آمار ایران” ارائه می گردد.

شماره جدول عنوان جدول بازه زمانی محدوده جغرافیایی
S0101 ظرفیت صنایع تبدیلی، سردخانه و تعداد تراکتور و کمباین و گلخانه ها سالانه شهرستان
S0102 مساحت اراضی کشاورزی به تفکیک سالانه شهرستان

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار