logo-right
logo-middle
logo-left

زراعـت و باغـداری

اطلاعات کشاورزی شامل بخش های زراعت و باغداری، دام و طیور، جنگلداری و آبخیزداری، شیلات می باشد. فعاليت‌هاي زراعت و باغداري از زير بخش‌هاي مهم کشاورزی هستند كه حدود ۶۶ درصد از ارزش افزوده بخش كشاورزي را به خود اختصاص داده‌اند.

 در این بخش آمار مساحت اراضی کشاورزی، ظرفیت صنایع تبدیلی، سردخانه و تعداد تراکتور و کمباین و گلخانه ها و … توسط “اداره کل جهاد کشاورزی استان تهران” ارائه می گردد.

همچنین اطلاعات حاصل از طرح های آمارگيری مربوط به فعالیت های باغداري، زراعت و پرورش قارچ خوراكي توسط “مرکز آمار ایران” ارائه می گردد.

شماره جدول عنوان جدول بازه زمانی محدوده جغرافیایی
S0101 ظرفیت صنایع تبدیلی، سردخانه و تعداد تراکتور و کمباین و گلخانه ها سالانه شهرستان
S0102 مساحت اراضی کشاورزی به تفکیک سالانه شهرستان

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار