logo-right
logo-middle
logo-left

محیط زیست

حفاظت محیط زیست به هرگونه عملیاتی که برای نگهداری محیط زیست یا جلوگیری از تخریب آن صورت می‌گیرد، گفته می‌شود. اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر حفاظت محیط زیست اختصاص دارد.

محیط زیست، موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید.

آلودگی محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می گذارد و پی آمدهای زیان باری برای زندگی انسان، حیوان، گیاه و بناها دارد. در جهان امروز، مسئله آلودگی، یکی از مهم ترین و حادترین مشکل تمدن انسانی است و نقش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار چشم گیر است.

از جمله آلودگی ها می توان به آلودگی هوا، ایجاد زباله و نحوه تفکیک و دفع آن اشاره کرد که در زندگی روزمره نمود دارد.

اطلاعات این بخش شامل مناطق تحت کنترل، محیط بانی، گونه های گیاهی و جانوری، تعداد ایستگاههای سنجش آلایندگی و حجم پسماند و زباله، حجم پسماند و زباله تولیدی و تفکیک شده شهرها، وضعیت آلاینده های مختلف هوای شهر تهران بر حسب تعداد روز و … می باشد.

آمار این توسط “اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران” و “شهرداری های استان تهران” ارائه می گردد.

عنوان و شماره جدول ماخذ بازه زمانی پوشش جغرافیایی
A0201- مساحت پارک‌های جنگلی طبیعی ، فضاهای سبز و ذخیره‌گاه‌های جنگلی در پایان سال اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران سالانه شهرستان
A0202- پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه‌گیری شده در آب رودخانه‌های استان اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران سالانه استان تهران
A0203- مقدار انواع کود شیمیایی توزیع شده سازمان جهاد کشاورزی استان تهران سالانه شهرستان
A0204- مقدار انواع سموم فروخته شده سازمان جهاد کشاورزی استان تهران سالانه استان تهران
A0205- مساحت جنگل‌ها، مراتع و پدیده‌های بیابانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران سالانه استان تهران
A0206- موارد و مساحت آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران سالانه استان تهران
A0207- فعالیت‌های انجام شده در زمینه حفاظت آبخیزها اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران سالانه استان تهران
A0208- اهم فعالیت‌های انجام شده در زمینه مرتعداری و اصلاح مراتع شرکت آب و فاضلاب استان تهران سالانه استان تهران
A0209- فعالیت‌های انجام شده در زمینه تثبیت شن‌های روان و بیابان‌زدایی شرکت آب و فاضلاب استان تهران سالانه استان تهران
A0210 – مناطق تحت کنترل، محیط بانی، گونه های گیاهی و جانوری اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران سالانه شهرستان
A0211 – تعداد ایستگاههای سنجش آلایندگی و حجم پسماند تولیدی و تفکیک و بازیافت شده اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران سالانه شهرستان
A0212 – حجم پسماند تولیدی و تفکیک و بازیافت شده شهرهای استان تهران شهرداری های استان تهران سالانه استان تهران
A0213 – وضعیت آلاینده های مختلف هوای شهر تهران بر حسب تعداد روز شهرداری تهران سالانه شهر تهران

محیط زیست:

محیطی شامل موجودات زنده (انسان، گیاهان و جانوران) و مواد غیر زنده (آب، خاک و هوا)، منابع طبیعی، عوامل طبیعی و انسان‌ساختی که بر همدیگر کنش متقابل دارند.

 

پاسگاه محیط بانی:

مرکز اداری– اجرایی استقرار نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در حوزه استحفاظی مربوط است.

 

گونه:

واحد بنیادی رده‌بندی جان‌‎داران که مشتمل بر یک یا تعدادی از جمعیت‌های خویشاوند یا جان‌داران مشابه است که در شرایط طبیعی قادر به تولید مثل با یکدیگر هستند.

 

گونه در معرض خطر انقراض:

گونه‌ای که با خطر بالای انقراض در آینده نزدیک مواجه است و مشاهدات، براوردها و استنتاج‌ها، نشان‌گر کاهش حد اقل ۵۰ درصدی جمعیت آن در طول ۱۰ سال گذشته و یا سه نسل متوالی است.

 

شکار:

عبارت از تیراندازی به پستانداران، پرندگان و خزندگان وحشی و یا کشتن، گرفتن و یا تعقیب کردن آن‌ها با هر کیفیت، وسیله و روش است.

 

صید:

عبارت از کشتن یا گرفتن آبزیان و پرندگان قابل صید به هر کیفیت و وسیله و روش و یا تیراندازی به آنها است.

 

 

متخلف شکار و صید:

فردی که مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که به موجب قانون شکار و صید و سایر قوانین مرتبط، ممنوع بوده و قانون‌گذار برای آن، جریمه، مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته باشد.

 

آلاینده محیط زیست:

ماده یا موجود یا حالتی از انرژی که بوم‌سازگان را تهدید کند یا به آن آسیب رساند به شیوه‌ای که مانع استفاده سودمند از آن در زمان حال یا آینده شود.

 

آلاینده هوا:

هر نوع آلاینده محیط زیست یا مجموعه ترکیبی از آن‌ها که در هوای آزاد پخش و باعث آلودگی هوا و یا موجب تشدید آلودگی آن شود و یا بوهای نامطبوع ایجاد کند.

 

پسماند:

به مواد جامد، نیمه جامد، مایع (غیر از فاضلاب) و گاز گفته می‌شود که به ‌طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زاید تلقی می‌شود.

 

بازیافت پسماند:

یکی از روش‌های دفع پسماند که شامل مجموعه‌ای از فرایندهای فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و زیستی برای آماده‌سازی مواد به منظور بهره‌برداری مجدد است.

 

جداسازی پسماند:

مرحله‌ای از پردازش که منجر به جدا کردن انواع پسماند از یکدیگر است و در دو مرحله تفکیک از مبداء و تفکیک در مقصد انجام می‌شود.

 

سمن محیط زیستی:

سازمان مردم نهادی است که در راستای اهداف آموزشی، پژوهشی و خدماتی خود و با جلب مشارکت مردمی از محیط زیست حفاظت می‌کند.

 

ارزیابی آثار محیط زیستی:

فرایند انجام مطالعات رسمی است که با هدف پیش‌بینی و شناسایی مجموعه آثار و پیامدهای محتمل یک طرح یا پروژه عمرانی و خدماتی در مرحله امکان‌سنجی یا مکان‌یابی به اجرا در می‌آید و طی آن گزینه‌ها و تمهیدات عملی لازم و کافی مطابق با ضوابط و استانداردهای مربوط برای رفع یا کاهش آثار سوء محیط زیستی پیش‌بینی شده و در قالب گزارش ارائه می‌شود.

هوای پاک:

شاخص کیفیت ۰ تا ۵۰

هوای سالم:

شاخص کیفیت ۵۱ تا ۱۰۰

هوای ناسالم:

شاخص کیفیت ۱۰۱ تا ۱۵۰

هوای ناسالم برای گروههای حساس:

شاخص کیفیت ۱۵۱ تا ۲۰۰

هوای بسیار ناسالم :

شاخص کیفیت ۲۰۱ تا ۳۰۰

هوای خطرناک:

شاخص کیفیت ۳۰۱ تا ۵۰۰

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار