logo-right
logo-middle
logo-left

بیـمه

آمار این بخش شامل تعداد و مبلغ بیمه نامه صادره، تعداد و مبلغ خسارت پرداختی و … می باشد که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سالنامه آن ارائه می گردد.

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‏ کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه‏ گذار، وجهی را که بیمه‏ گذار به بیمه‏ گر می‏ پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. بیمه یکی از روش‌های مقابله با ریسک است.

اقدام برای تأسیس بیمه ایران با سرمایه دولت از اواخر سال ۱۳۱۳ هجری شمسی و با پیش بینی بودجه ای در قانون بودجه ۱۳۱۴ کل کشور آغاز شد. تا پیش از آن، در ایران شرکت بیمه داخلی و یا نیمه داخلی وجود نداشت و بازار بیمه کشور، کاملاً در اختیار نمایندگی های بیمه های خارجی بود. این نمایندگی ها، بیمه های مورد نظر خود را با نرخ ها و شرایطی که خود صلاح می دانستند، به مردم عرضه و عواید حاصله را از کشور خارج می کردند.

شماره جدول عنوان جدول بازه زمانی محدوده جغرافیایی
F0301 تعداد و مبلغ بیمه نامه صادره، تعداد و مبلغ خسارت پرداختی سالانه استان

 بيمه آتش‌سوزی

بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه خسارت‌هاي وارد شده به علت وقوع آتش‌سوزي، انفجار و صاعقه به اموال بيمه شده را جبران كند. در اين نوع بيمه‌نامه مي‌توان خطرهاي ديگر مثل زمين‌لرزه، سيل، توفان، نشت آب، تركيدگي لوله، شكست شيشه، سرقت با شكست حرز و سقوط هواپيما بر روي اموال و اماكن را نيز با پرداخت ‌حق‌بيمه اضافي تحت پوشش قرار داد.

بيمه باربري

بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه خسارت‌هاي وارد شده به اموال بيمهشده را در هنگام بارگيري، حمل و تخليه جبران كند. اين رشته را مي توان به سه بيمه باربري كالاهاي وارداتي، صادراتي و داخل كشور تقسيم كرد كه دامنه خطرهاي تحت پوشش آن برحسب استفاده از يكي از مجموعه شرايط A، B يا C متفاوت است.

بيمه بدنه اتومبيل

بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه خسارت‌هاي وارد شده به وسيله نقليه بيمه شده ناشي از حوادث مختلف (از قبيل سرقت، آتش‌سوزي، انفجار، تصادف، سقوط، واژگوني و به طور كلي برخورد اتومبيل به هر جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد جسم ديگري با اتومبيل بيمه شده) را جبران كند

بيمه حوادث

بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه غرامت جاني ناشي از حوادث(فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي) را به بيمه‌شده پرداخت نمايد. در اين نوع بيمه با توافق و دريافت ‌حق‌بيمه اضافي، هزينه پزشكي و غرامت روزانه نيز تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

بيمه حوادث راننده

بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه متعهد مي‌شود در صورتي كه راننده وسيله نقليه مقصر حادثه به علت وقوع حوادث رانندگي دچار صدمه بدني (اعم از جرح يا نقص عضو) شود يا فوت كند، هزينه‌ معالجه يا غرامت فوت را براساس شرايط و مبالغ تعيين شده در بيمه‌نامه پرداخت نمايد.

بيمه درمان

بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه هزينه معالجات پزشكي بيمه‌شدگان را تا مقدار معيني پرداخت نمايد. اين بيمه براي داخل كشور فقط به صورت گروهي صادر مي‌شود كه بيمه درمان سازمان‌هاي دولتي و بيمه درمان بازنشستگان از آن جمله اند. بيمه‌نامه درمان براي مسافران عازم خارج از كشور (آكسا) كه به صورت انفرادي صادر مي شود و بيمه درمان حجاج و زوار با پوشش هزينه‌هاي درمان و حادثه در هنگام مسافرت مشروط بر آنكه منشأ بيماري و حادثه از داخل كشور نباشد، توسط شركت‌هاي بيمه صادر مي‌گردد.

بيمه زندگي(عمر) 

بيمه‌نامه‌هاي زندگي(عمر) به دو صورت انفرادي و گروهي صادر شده و بيمه شدگان را تحت پوشش قرار مي دهند.

براي معرفي دقيق تر از اين رشته بيمه اي به تعاريف مندرج در ابتداي فصل چهارم مراجعه شود

بيمه غيرزندگي

تمام رشته‌هاي بيمه به جز بيمه‌هاي زندگي (عمر)، تحت عنوان «بيمه‌هاي غيرزندگي» شناخته مي‌شوند. اين مجموعه شامل بيمه حوادث، بيمه درمان، بيمه آتش‌سوزي، بيمه باربري، بيمه‌هاي اتومبيل (بيمه شخص‌ثالث و مازاد، بيمه ‌حوادث راننده و بيمه بدنه) بيمه‌كشتي، بيمه هواپيما، بيمه مسئوليت، بيمه مهندسي، بيمه نفت و انرژي، بيمه پول، بيمه اعتبار و ساير انواع بيمه است.

بيمه شخص‌ثالث و مازاد

بيمه‌گر در چارچوب قانون و مقررات مصوب تعهد مي‌كند كه چنانچه دارنده وسيله نقليه بيمه شده به علت وقوع حوادث رانندگي، مسئول جبران خسارت‌هاي مالي يا جاني وارده به اشخاص ثالث شناخته شود، اين خسارت‌ها را براساس شرايط بيمه‌نامه تا سقف تعهد پرداخت نمايد. با پرداخت حق بيمه اضافي، پوشش بيمه مازاد ثالث جاني و مالي قابل دريافت مي باشد.

بيمه كشتي

بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه ‌متعهد مي‌شود كه خسارت وارده به بدنه و تجهيزات كشتي يا از بين رفتن آن بر اثر وقوع حوادثي مانند تصادف، آتش‌سوزي، غرق شدن و به گل نشستن، همچنين هزينه‌هاي نجات و سهم مالك كشتي از زيان‌هاي همگاني را در حدودي كه در بيمه‌نامه مشخص شده است پرداخت نمايد.

بيمه مسئوليت

بيمه‌گر در بيمه‌نامه مسئوليت تعهد مي‌كند، خسارت‌هايي را كه بيمه‌گذار به طور ناخواسته به اشخاص ثالث وارد مي‌كند و مسئول جبران آنها شناخته مي‌شود، پرداخت نمايد. بيمه‌ مسئوليت مدني عمومي بيمه، مسئوليت حرفه‌اي (پزشكان، پيراپزشكان، دامپزشكان و…) بيمه مسئوليت حمل و نقل داخلي و بين المللي و بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر از انواع اين رشته بيمه است.

بيمه مهندسي

بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه مهندسي تعهد مي‌كند كه خسارت‌ها يا زيان‌هاي ناشي از طراحي، ساخت، نصب و نگهداري سازه‌ها و ماشين‌آلات را كه مسئوليت آنها به مهندسان مربوط است، براساس شرايط بيمه‌نامه جبران كند. در اين نوع بيمه، زيان‌هاي ناشي از خرابي ماشين‌آلات هم تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد. بيمه كامپيوتر و تجهيزات الكترونيكي نيز از انواع اين رشته محسوب مي شود.

بيمه نفت و انرژي

دربيمه‌ نفت و انرژي ريسك‌هاي شركت‌هاي نفتي در بخش‌هاي مختلف، همچون سكوهاي نفتي، پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، پتروشيمي‌ها، حمل اموال و تجهيزات خريداري شده، مقاطعه كاري و اشتباه در طراحي و نصب، حريق تجهيزات و امكانات، زيانهاي ناشي از عدم سود و بهره‌وري بر اثر توقف عمليات و ريسك‌هاي مرتبط با كاركنان اين شركت‌ها تحت پوشش قرار مي‌گيرد. فعاليت اين رشته بيمه معمولا به سه بخش آتش‌سوزي نفت و انرژي، مهندسي نفت و انرژي و مسئوليت نفت و انرژي تقسيم مي‌شود.

بيمه هواپيما

بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه هواپيما متعهد مي‌شود كه خسارت وارده به بدنه هواپيما يا از بين رفتن آن بر اثر حوادثي مانند سقوط، تصادم، آتش‌سوزي و دزدي هوايي را، در حدودي كه در بيمه‌نامه مشخص مي‌شود پرداخت نمايد.

بيمه ساير انواع

بيمه دام صنعتي و گاوداري‌ها و بيمه عيوب پنهان ساختمان، بيمه اسب، بيمه شترمرغ ازجمله رشته‌هاي تشكيل دهنده عنوان “ساير انواع” هستند. اين رشته‌ها به دليل ‌اندك بودن مقدار ‌حق‌بيمه در مقايسه با ساير رشته‌هاي بيمه، جداگانه بررسي نمي‌شوند

تعداد بيمه نامه صادره

كل تعداد بيمه نامه‌هايي است كه توسط شركت‌هاي بيمه، اعم از انفرادي و گروهي در هر رشته بيمه صادر مي شود. اين تعداد، الحاقيه بيمه نامه‌هايي كه قبلاً صادر شده اند را شامل نمي‌شود.

تعداد خسارت پرداختي

آمار تعداد خسارت پرداختي، بيانگر تعداد مواردي(پرونده هايي) است كه شركت‌هاي بيمه در رشته هاي بيمه اي خسارت پرداخت كرده اند؛ همچنين نشان مي دهد كه رشته هاي بيمه طي يك سال چه حجمي از فعاليت شركت هاي بيمه را براي پرداخت خسارت به خود اختصاص داده اند.

حق بيمه توليدي

منظور مبالغ حق بيمه توليدي بيمه‌نامه‌هايي است كه طي دوره گزارش توسط مؤسسات بيمه صادر شده‌اند. اين مبالغ در بيمه هاي غير زندگي بر مبناي حق بيمه صادره و در بيمه هاي زندگي بر مبناي حق بيمه هاي وصولي (دريافتي) لحاظ مي گردد

خسارت پرداختي

خسارت‌هايي كه طي هر دوره مورد بررسي توسط شركت‌هاي بيمه پرداخت شده است “خسارت پرداختي” ناميده مي شود.

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار