logo-right
logo-middle
logo-left

امـور قضـایی

در این بخش اطلاعات تعداد گواهی های فوت صادره به تفکیک و تعداد معاینات نزاع جسمانی توسط پزشکی قانونی و … آمده است. این آمار توسط “اداره کل پزشکی قانونی استان تهران” ارائه می گردد.

پزشکی قانونی به عنوان سازمانی تخصصی و مستقل در قوه قضاییه، در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی به مراجع ذیصلاح ارایه می‌نماید. اولین شکل رسمی پزشکی قانونی در ایران در سال ۱۳۰۱ به صورت اداره پزشکی قانونی مستقر در دادگستری توسط دکتر فیلسوف الاطباء بنا نهاده شد. اما تا سال ۱۳۲۱ معاینات بالینی قانونی معمولا در مطب پزشکان صورت می گرفته که بعد از بهره برداری از اداره پزشکی قانونی واقع در کاخ دادگستری معاینات بالینی در محل این اداره انجام می شد ولی تشریح قانونی اجساد در محل بیمارستان رازی و سینا و آزمایشهای سم شناسی در دانشگاه تهران صورت می گرفت. در واقع پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود نه دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد و با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره‌کل تبدیل و در سال ۱۳۷۲ با عنایت به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد.

عنوان و شماره جدول ماخذ بازه زمانی پوشش جغرافیایی
 R0201- تعداد شعبه های فعال مراجع قضایی سازمان امور قضایی سالانه-فصلی استان تهران
 R0202- جرایم واقع شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر حسب موضوع نیروی انتظامی استان تهران سالانه-فصلی استان تهران
 R0203- سرقت های عادی بر حسب نوع نیروی انتظامی استان تهران سالانه-فصلی استان تهران
 R0204 – تعداد گواهی فوت صادر شده توسط پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی سالانه-فصلی استان تهران
 R0205 – تعداد معاینات نزاع جسمانی توسط پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی سالانه-فصلی استان تهران

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار