logo-right
logo-middle
logo-left

دام و طیـور

اطلاعات کشاورزی شامل بخش های زراعت و باغداری، دام و طیور، جنگلداری و آبخیزداری، شیلات می باشد. فعالیت‌های دام و طیور از زیر بخش‌های مهم کشاورزی هستند که حدود ۴۹ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند.

 در این بخش آمار میزان تولید گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ و شیر، تعداد بهره داری و واحدهای دامی و طیور و جمعیت آنها و تعداد کندو و … توسط “اداره کل جهاد کشاورزی استان تهران” ارائه می گردد.

همچنین اطلاعات حاصل از طرح های آمارگیری مربوط به فعالیت های دامداری و طیور نیز توسط “مرکز آمار ایران” ارائه می گردد.

شماره جدول عنوان جدول بازه زمانی محدوده جغرافیایی
S0201 میزان تولید گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ و شیر فصلی شهرستان
S0202 تعداد بهره داری و واحدهای دامی و طیور و جمعیت آنها و تعداد کندو سالانه شهرستان

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار