logo-right
logo-middle
logo-left

پـست

پست شبکه ارتباطی عمومی است که در آن قبول، آماده‌سازی، رهسپاری و توزیع مرسولات انجام می‌‌شود. پست همچنین مبادرت به انجام برخی از سفارش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متقاضیان می‌نماید.

اطلاعات این بخش توسط اداره کل پست استان تهران ارائه می گردد که شامل  ترافیک مرسولات پستی به تفکیک نوع سرویس و … می باشد. اطلاعات ارائه شده توسط این اداره به تفکیک شش منطقه پستی (جنوب غرب، شمال غرب، شمال شرق، جنوب شرق، جنوب، شمال) است.

شماره جدول عنوان جدول بازه زمانی محدوده جغرافیایی
J0601 ترافیک مرسولات پستی به تفکیک نوع سرویس سالانه – فصلی مناطق پستی

سرویس پست پیشتاز

این سرویس دارای تعهد زمانی بوده و در بازه زمانی ۱ روز برای مرسولات شهری و درون استانی و ۲ الی ۵ روز برای مراکز استان ها و سایر شهرستان ها توزیع می گردد.

  سرویس پست سفارشی

در این سرویس، هنگام تحویل مرسوله ( از نوع نامه، مطبوعات، کیسه مخصوص (جراید و مطبوعات)، بسته کوچک (حاوی هدیه و سوغات)) به پست، قبض رسید دریافت نموده و هنگام تحویل مرسوله به گیرنده از وی امضاء اخذ می شود.

 سرویس پست عادی

در این سرویس تنها مرسولات نامه و مطبوع قبول و توزیع گردیده و رسیدی به فرستنده ارائه نمی گردد. هنگام توزیع نیز از گیرنده امضاء اخذ نشده و کلیه مراحل پستی بدون ثبت انجام می گردد.
فرستنده می بایستی به میزان لازم تمبر بر روی پاکت الصاق نموده و پاکت را داخل صندوق های پستی سطح معابر بیاندازد.

  سرویس پست ویژه با تعهد زمانی توزیع

پست ویژه خدمتی است سریع که محل تحویل مرسوله، توسط مشتری تعیین و مراحل عملیاتی مربوط به آن بصورت خاص و ویژه ومدت زمان ارائه خدمت ( قبول و توزیع مرسوله ) در بازه های زمانی تعهد شده انجام می پذیرد . در این سرویس در حال حاضر محدوده ارائه خدمت از نظر مقصد به ۴ گروه شهری ، بین شهری درون استانی ، بین شهری استان همجوار و بین شهری استانهای غیر همجوار تقسیم شده است . تعهدات توزیع مرسولات برای مقاصد شهری حداکثر ۳ ساعت و برای مقاصد بین شهری حداکثر تا ساعت ۱۰ یا ۱۲ روز بعد از قبول مرسوله میباشد.

  سرویس بازار الکترونیکی پست E-bazar  

بازار الکترونیکی پست سرویسی است که طی آن فروشگاهها ، تولید کنندگان و سایر عرضه کنندگان کالا و خدمات از طریق بستر الکترونیکی و مجازی که پست در اختیار آنها قرارمی دهد مبادرت به عرضه و فروش کالا و خدمات خود به صورت اینترنتی می نمایند .

  (cash on delivery) سرویس خرید و فروش اینترنتی 

در این سرویس، واحدهای قبول پستی ضمن مراجعه به نشانی فیزیکی فروشگاه اقدام به جمع آوری سفارشات از نشانی فیزیکی فروشگاهها اقدام نموده و سفارشات پس از ممیزی به نقاط توزیع رهسپار می گردد. واحدهای پستی مقصد به نشانی پستی خریداران مراجعه و ضمن تحویل مرسوله به خریدار نسبت به دریافت مبلغ کالا و خدمات و هزینه های پستی از خریداران اقدام می نمایند (روش پرداخت COD )

در صورتی که هزینه های سفارش بصورت الکترونیکی و آنلاین پرداخت شده باشد ، موزعین پستی ، صرفا  نسبت به توزیع مرسولات اقدام خواهند نمود.

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار