logo-right
logo-middle
logo-left

آمـوزش عمـومی

آموزش عمومی شامل دوره‌های آموزش ابتدایی تا اخذ دیپلم طی۱۲ پایه است که شامل دوره‏های ابتدایی،  متوسطه دوره اول و دوم می باشد.  دوره ابتدایی شامل ۶ پایه اول تا ششم و دوره متوسطه اول و دوم نیز هر کدام شامل ۳ پایه‏ی آموزش می‏باشند. کلیه افراد دانش آموز پس از ورود به اولین محیط آموزشی جزو دسته آموزش گیرندگان عمومی قرار می‌گیرند. سواد آموزان نهضت سوادآموزی و نوآموزان نیز در این دسته هستند. اطلاعات ارائه شده در این بخش شامل دانش‏آموزان، معلمان، مقاطع تحصیلی، مدارس، کلاس‌های آموزشی و… می باشد.

استان تهران دارای دو اداره کل آموزش و پرورش (شهر تهران – شهرستانهای استان تهران) می باشد که اطلاعات مدارس، دانش آموزان، کلاس ها و … توسط آنان ارائه می گردد.

 فعالیت‌های‌ مربوط‌ به‌ سوادآموزی‌ بزرگسالان‌ نیز که‌ در سال‌ ۱۳۳۴ آغاز شده ‌بود، پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ توسط‌ سازمان‌ نهضت‌ سواد آموزی‌ ادامه‌ یافت‌ اگرچه هم اکنون سواد آموزی به عنوان یکی از معاونین اداره کل آموزش وپرورش می باشد.

سازمان نهضت سوادآموزی از بدو تأسیس تا سال ۱۳۶۸ مشتمل بر دو دوره آموزشی به نام های مقدماتی و تکمیلی بوده است و از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۹ با سه دوره مقدماتی، تکمیلی و پایانی ادامه فعالیت داد. به دوره‌های مقدماتی و تکمیلی “دوره عمومی” اطلاق می‌شد و دوره پایانی “دوره انتقال” محسوب می‌گردید. دوره پنجم بزرگسالان نیز از سال ۱۳۶۸ به عنوان یکی از دوره‌های نهضت‌سوادآموزی تلقی شده و با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش اجرا می‌شد. در سال ۱۳۹۰ ساختار آموزشی جدید سوادآموزی پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مرحله اول آموزش بزرگسالان کشور اجرایی شد و متناسب با این ساختار موظف گردید مخاطبین خود را در دو دوره سوادآموزی (معادل سوم ابتدایی) و انتقال (معادل ششم ابتدایی) آموزش دهد.

  1. دوره سواد آموزی: دوره‌ای است که به منظور دستیابی افراد بزرگسال به حداقل سواد طراحی و اجرا می‌شود (مدت دوره سواد آموزی حداقل ۴۰۰ ساعت است که با توجه به شرایط و مقتضیات محیطی و نیاز مخاطبان به تشخیص سازمان نهضت سواد آموزی حداکثر تا ۵۵۰ ساعت قابل افزایش است).
  2. دوره تحکیم سواد: دوره‌ای است که فرصت استمرار و پایداری آموخته‌ها و کاربرد آن را برای کسانی که دوره سواد آموزی را گذرانده و تمایل به ادامه تحصیل ندارند، فراهم می‌سازد.
  3. دوره انتقال: دوره‌ای است که فرصت ادامه تحصیل را برای کسانی که دوره سواد آموزی را گذرانده‌اند یا کسانی که فاقد شرایط ادامه تحصیل در نظام آموزش رسمی هستند، فراهم می‌سازد (دوره انتقال شامل ۸۰۰ ساعت آموزش است که ۲۰۰ ساعت آن به صورت خود آموز و غیرحضوری طراحی و اجرا می‌شود).
شماره جدول عنوان جدول بازه زمانی محدوده جغرافیایی
B0201 تعداد مدارس کلیه دوره های تحصیلی سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0202 تعداد مدارس دوره ابتدایی سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0203 تعداد مدارس دوره اول متوسطه سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0204 تعداد مدارس شاخه متوسط نظری سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0205 تعداد هنرستان های فنی و حرفه ای سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0206 تعدادمدارس کار و دانش سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0207 تعداد مدارس بزرگسالان سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0208 تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0209 تعداد دانش آموزان دوره اول متوسطه سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0210 تعداد دانش آموزان دوره دوم متوسطه سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0211 تعداد کلاس مدارس ابتدایی به تفکیک جنس سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0212 تعداد کلاس مدارس دوره اول متوسطه به تفکیک جنس سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0213 تعداد کلاس مدارس پسرانه دوره دوم متوسطه سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0214 تعداد کلاس مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0215 تعداد کادر آموزشی و غیر آموزشی دوره ابتدایی سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0216 تعداد کادر آموزشی و غیر آموزشی دوره اول متوسطه سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0217 تعداد کادر آموزشی و غیر آموزشی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی شهرستان – شهر تهران
B0218 تعداد مدارس بهره برداری شده سال تحصیلی شهرستان
B0219 زیربنا مدارس بهره برداری شده سال تحصیلی شهرستان
B0220 تعداد مدارس در دست اجرا و تخریبی سال تحصیلی شهرستان
B0221 زیربنا مدارس در دست اجرا و تخریبی سال تحصیلی شهرستان

کلاس

مکان فیزیکی یا مجازی است که درآن برنامه های مدون و مصوب آموزشی و پرورشی اجرا می شود.

کلاس مختلط

کلاس درسی  است که به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانش آموزان یک جنسیت ، دانش آموزان دختر و پسر در آن مشغول به تحصیل می باشند.

پایه تحصیلی

قسمتی از یک دوره تحصیلی که در یک سال تحصیلی اجرا می شود.

دوره ابتدایی

دوره تحصیلی است که دانش آموز از سن ۶ سالگی به آن وارد شده و پس از طی  پایه های تحصیلی معین گواهینامه  پایان دوره ابتدائی دریافت می کند.

دوره متوسطه

دوره تحصیلی است که دانش آموز پس از اتمام دوره راهنمایی در آن پذیرش شده و در سال اول به صورت عمومی وسپس به یکی از شاخه های نظری ،فنی حرفه ای  یا کار دانش هدایت می شود و با گذراندن  واحدهای درسی تعیین شده، موفق به اخذ گواهینامه دیپلم متوسطه می گردد.

شاخه نظری

جزیی از ساختار دوره دوم متوسطه که مشتمل بر چهار رشته تحصیلی ریاضی فیزیک، ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی است.

هنرستان

مدرسه‌ای که در آن، یک یا چند رشته از شاخه‌های فنی و حرفه‌ای یا کاردانش به هنرجویان آموزش داده‌ می‌شود.

هنرستان فنی و حرفه‌ای

هنرستانی که در آن، یک یا چند رشته از گروه‌های تحصیلی صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر شاخه فنی و حرفه‌ای آموزش داده می‌شود.

شاخه کاردانش

جزیی از ساختار دوره دوم متوسطه که مشتمل بر گروه‌های تحصیلی کشاورزی، صنعت، خدمات و هنر می‌باشد و این گروه‌‌های تحصیلی دارای چند زیرگروه و هر زیرگروه دارای یک یا چند رشته تحصیلی و هر رشته دارای یک یا چند رشته‌مهارتی می‌باشد که در هنرستان کاردانش و سایر مراکز مهارت‌آموزی مجاز، آموزش داده می‌شوند.

هنرستان کاردانش

هنرستانی که در آن، یک یا چند رشته مهارت از گروه‌های تحصیلی صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر شاخه کاردانش‌ آموزش داده می‌شود.

مدرسه بزرگسالان

مدرسه‌ای که برای ادامه تحصیل دانش‌آموزانی که امکان تحصیل در مدارس دوره اول و دوم متوسطه روزانه را ندارند تاسیس می‌شود.

مدرسه ویژه استثنایی

مدرسه‌ای که متناسب با نیازمندی‌های دانش‌آموزان با نیازهای ویژه ( استثنایی ) تجهیز شده و این دانش‌آموزان درآنجا مشغول به تحصیل هستند.

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار