logo-right
logo-middle
logo-left

ورزش

اطلاعات این بخش شامل دو قسمت فضاهای ورزشی و ورزشکاران می باشد که توسط “اداره کل ورزش و جوانان استان تهران” ارائه می گردد.

فضاهای ورزشی شامل فضاهای روباز و سرپوشیده می باشد که دو نوع کاربری کل و مفید می باشد. اطلاعات ورزشکاران نیز شامل ورزشکاران سازمان یافته می باشد که بر اساس بیمه ورزشی ارائه می گردد.

شماره جدول عنوان جدول بازه زمانی محدوده جغرافیایی
Q0501 تعداد ورزشکاران سازمان یافته سالانه شهرستان
Q0502 مساحت فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده سالانه شهرستان

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار