انتشار نرخ تورم سال 1400

تاریخ انتشار: 1401/01/24 10:26

مسعود افشین معاون آمار و اطلاعات سازمان از تورم 37/6 درصدی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان تهران در سال 1400 خبر داد.  به گفته وی این نرخ نسبت به سال قبل 0/9 درصد افزایش داشته است.

در سال1400 نرخ تورم گروه" خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" 53/7 درصد بوده که افزایش 16/9 درصدی نسبت به سال 1399 داشته است. بیشترین نرخ تورم در خوراکی ها مربوط به "ماهی‌ها و صدف داران" با رقم 66/5 درصد و کمترین تورم مربوط به "میوه و خشکبار" با 45/6 درصد می‌باشد.

گروه "کالاهای غیر خوراکی و خدمات" تورم سالانه 32/9 درصدی را در سال 1400 تجربه کرده است که کاهش 3/8 درصدی نسبت به سال قبل داشته است. در این گروه بیشترین نرخ تورم مربوط به "هتل و رستوران" با رقم 80 درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به "ارتباطات" با رقمی معادل 6/8 درصد است.

اطلاعات تکمیلی تر در سامانه اطلاعات آماری استان تهران بخش اطلاعات آماری/نرخ تورم و شاخص قیمت/ نرخ تورم مصرف کننده در دسترس عموم قرار دارد.