جمعیت

14،287،000

برآورد سال 1402

نرخ تورم

40/0

آبان 1402 (100=1400)

نرخ بیکاری

7/5

تابستان 1402

رشد اقتصادی

7/37

سال 1399

جمعیت

14،287،000

برآورد سال 1402

اطلاعات بیشتر
نرخ تورم

40/0

آبان 1402 (100=1400)

اطلاعات بیشتر
نرخ بیکاری

7/5

تابستان 1402

اطلاعات بیشتر
رشد اقتصادی

7/37

سال 1399

اطلاعات بیشتر

تازه ها

لیست جداول موجود در سامانه

جهت دسترسی آسانتر کاربران، لیست جداول موجود در بخش اطلاعات آماری و سالنامه آماری استان در بخش "شناسنامه متغیرها و شاخص‌های آماری" قرار گرفت.

لینک دسترسی: لیست جداول

ادامه مطلب

انتشار هزینه و درآمد خانوار + داشبورد اکسلی

اطلاعات هزینه و درآمد خانوار در بخش اطلاعات آماری/ هزینه و درآمد خانوار به همراه داشبورد اکسلی و سری زمانی اطلاعات از سال 1390 منتشر شد. همچنین نشریه آن در بخش نشریات در دسترس است.


ادامه مطلب

انتشار تدریجی سالنامه آماری 1401 استان تهران

در جهت دسترسی به آمار و اطلاعات به هنگام، انتشار تدریجی جداول سالنامه آماری استان تهران از مردادماه آغاز گردید. اطلاعات در بخش "سالنامه آماری" در دسترس است.

ادامه مطلب

داشبورد تعاملی پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها

داشبورد تعاملی پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های استان تهران به تفکیک شهر و با سری زمانی اطلاعات از سال 1390 در بخش داشبوردهای مدیریتی قرار گرفت.

ادامه مطلب

جستجو در بانک اطلاعاتی

عناوین اصلی

اخبار

کارگاه‌های کشاورزی سال 1401

با توجه به اهمیت کارگاه‌های کشاورزی و ضرورت وجود اطلاعات به‌روز از این واحدها، طرح بهنگام‌سازی چارچوب کارگاه‌های کشاورزی با هدف یکپارچه‌سازی فایل به‌روز رسانی فهرست نام و نشانی واحدهای «گاوداری صنعتی»، «مرغداری صنعتی»، «پرورش قارچ خوراکی»، «کشت گلخانه‌ای»، «پرورش آبزیان خوراکی» و «کشتارگاه‌های رسمی دام و طیور» در زمستان سال ١٤٠١ به‌صورت سرشماری و همزمان با سایر استان‎ها در استان تهران توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به اجرا در آمد.

ادامه

نیروی کار - تابستان 1402

در تابستان 1402 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر استان تهران 41/2 درصد بوده، به عبارت دیگر از جمعیت 15 ساله و بیشتر استان تهران 41/2 درصد یا شاغل یا خواهان انجام کار بوده اند. نرخ مشارکت اقتصادی استان نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/9 درصد افزایش یافته است.

ادامه

پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری های استان تهران

طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها با هدف اصلی تعيين ميزان ساخت و ساز ساختمان در نقاط شهری كشور و نيز تعيين برخی مشخصات آنها به صورت فصلی انجام می‌گیرد. در سال 1401، تعداد 12496 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های استان تهران صادرشده است كه نسبت به سال گذشته 13/6 درصد افزایش و نسبت به سال 1391، 63 درصد کاهش داشته است، اين تعداد پروانه حدود 9/5 درصد از كل پروانه‌های ساختمانی كشور را تشكيل می دهد.

ادامه

پیوند ها