جمعیت

14،160،000

برآورد سال 1401

نرخ تورم

41/6

خرداد 1401

نرخ بیکاری

7/3

سال 1400

GDPبه قیمت ثابت (میلیارد ریال)

1،750،780

برآورد سال 1400

جمعیت

14،160،000

برآورد سال 1401

اطلاعات بیشتر
نرخ تورم

41/6

خرداد 1401

اطلاعات بیشتر
نرخ بیکاری

7/3

سال 1400

اطلاعات بیشتر
GDPبه قیمت ثابت (میلیارد ریال)

1،750،780

برآورد سال 1400

اطلاعات بیشتر

تازه ها

انتشار تدریجی سالنامه آماری سال 1400 استان تهران

بر اولین بار سالنامه آماری استان تهران در سال 1400 به صورت تدریجی با ارسال و تائید جداول از دستگاه‌های مربوطه منتشر گردید. برای دسترسی به قسمت سالنامه آماری مراجعه نمائید.

ادامه مطلب

ثبت نام متقاضیان طرح‌های آمارگیری در سال 1401

متقاضیان شرکت در طرح‌های آمارگیری، با مراجعه به فرم زیر نسبت به ثبت نام اقدام یا به سرشماره 10002000550005 عدد یک را ارسال نمایند.

فرم ثبت نام

ادامه مطلب

نشریه وضعیت بازار کار استان تهران در سال 1400

نشریه "وضعیت بازار کار استان تهران در 1400" بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار استان تهیه شده است.این نشریه در قسمت "نشریات و گزارشات" در دسترس می‌باشد.

ادامه مطلب

نشریه شاخص‌های فصلی استان تهران - زمستان 1400

نشریه شاخص‌های فصلی استان تهران -زمستان 1400 با هدف تولید و انتشار به موقع آمار با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه و منتشر گردید.

ادامه مطلب

جستجو در بانک اطلاعاتی

عناوین اصلی

اخبار

نرخ تورم خرداد 1401

مسعود افشین معاون آمار و اطلاعات سازمان از تورم 41/6 درصدی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان تهران در خرداد ماه 1401خبر داد. به گفته وی نرخ تورم در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. خانوارهای استان تهران در خرداد 1401 نسبت به اردیبهشت 1401 و خرداد 1400 به ترتیب 8/9 و 49/3 درصد بیشتر بابت سبد معینی از کالا و خدمات پرداخت کرده‌اند.

ادامه

اینفوگراف نیروی کار - سال 1400

اینفوگراف بازار کار استان تهران در سال 1400 که بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار تهیه شده است، منتشر گردید.

ادامه

نرخ بیکاری 6 درصدی استان تهران در زمستان 1400

مساله اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساسی در اقتصاد می‌باشد، به نحوی که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از اهداف برنامه ریزان و دولت‌ها است. به همین خاطر طرح آمارگیری نیروی کار با هدف برآورد شاخص‌های مهم نیروی کار به صورت فصلی و سالانه و همچنین تغییرات آن در کشور و استان با روش نمونه گیری چرخشی در فصول مختلف سال اجرا می‌شود. با عنایت به انتشار نتایج این طرح برای زمستان 1400، نشریه "بازار کار استان تهران- زمستان 1400" تهیه و منتشر گردید. خلاصه ای از نتایج این طرح به شرح ذیل است:

ادامه

پیوند ها