جمعیت

14،287،000

برآورد سال 1402

نرخ تورم

42/1

مرداد 1402 (100=1400)

نرخ بیکاری

7/6

بهار 1402

رشد اقتصادی

7/55

سال 1399

جمعیت

14،287،000

برآورد سال 1402

اطلاعات بیشتر
نرخ تورم

42/1

مرداد 1402 (100=1400)

اطلاعات بیشتر
نرخ بیکاری

7/6

بهار 1402

اطلاعات بیشتر
رشد اقتصادی

7/55

سال 1399

اطلاعات بیشتر

تازه ها

لیست جداول موجود در سامانه

جهت دسترسی آسانتر کاربران، لیست جداول موجود در بخش اطلاعات آماری و سالنامه آماری استان در بخش "شناسنامه متغیرها و شاخص‌های آماری" قرار گرفت.

لینک دسترسی: لیست جداول

ادامه مطلب

انتشار هزینه و درآمد خانوار + داشبورد اکسلی

اطلاعات هزینه و درآمد خانوار در بخش اطلاعات آماری/ هزینه و درآمد خانوار به همراه داشبورد اکسلی و سری زمانی اطلاعات از سال 1390 منتشر شد. همچنین نشریه آن در بخش نشریات در دسترس است.


ادامه مطلب

انتشار تدریجی سالنامه آماری 1401 استان تهران

در جهت دسترسی به آمار و اطلاعات به هنگام، انتشار تدریجی جداول سالنامه آماری استان تهران از مردادماه آغاز گردید. اطلاعات در بخش "سالنامه آماری" در دسترس است.

ادامه مطلب

داشبورد تعاملی نرخ تورم

داشبورد تعاملی نرخ تورم استانها بر اساس سال پایه 1400 و با سری زمانی اطلاعات از سال 1390 در بخش داشبوردهای مدیریتی قرار گرفت.

ادامه مطلب

جستجو در بانک اطلاعاتی

عناوین اصلی

اخبار

هزینه و درآمد خانوار سال 1401

با هدف برآورد متوسط هزینه‌ و درآمد خانوار شهری و روستایی در سطح كشور و استان‌ها، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمت بیش از پنجاه سال توسط مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اجرا شده است. در سال 1401 متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری استان تهران 1962 میلیون ریال (ماهانه 163/5 میلیون ریال) بوده که نسبت به سال قبل 42/5 درصد افزایش یافته است. 22/1 درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری استان تهران مربوط به خوراکی و دخانی و 77/9 درصد هزینه‌های غیر خوراکی می‌باشد.

ادامه

نتایج طرح نیروی کار فصل بهار 1402

نتایج طرح نیروی کار فصل بهار 1402 منتشر شد. شاخص‌های مهم بازار کار شامل نرخ مشارکت، نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و اشتغال در بخش‌های اقتصادی این طرح به تفکیک استان، فصل در بخش اطلاعات آماری/ جمعیت و نیروی کار/ نیروی کار در دسترس قرار گرفته است. اهم اطلاعات آن به شرح ذیل است.

ادامه

نتایج طرح آمارگیری معادن فعال - سال 1400

در جهت تهیه اطلاعات جامع و به هنگام از ویژگی های معادن در حال بهره برداری برای برنامه‌ریزی و توسعه و اتخاد سیاست‌های اقتصادی و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های توسعه، طرح آمارگیری از معادن در سال 1401 به صورت سرشماری انجام شد.

ادامه

پیوند ها