جمعیت

14،425،000

برآورد سال 1403

نرخ تورم

34/0

فروردین 1403 (100=1400)

نرخ بیکاری

6/7

سال 1402

رشد اقتصادی

7/37

سال 1399

جمعیت

14،425،000

برآورد سال 1403

اطلاعات بیشتر
نرخ تورم

34/0

فروردین 1403 (100=1400)

اطلاعات بیشتر
نرخ بیکاری

6/7

سال 1402

اطلاعات بیشتر
رشد اقتصادی

7/37

سال 1399

اطلاعات بیشتر

تازه ها

شاخص های فصلی نه ماهه 1402 منتشر شد

شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نه ماهه 1402 استان تهران در مسیر «شاخص های فصلی» منتشر و در دسترس قرار گرفت.

ادامه مطلب

بروز رسانی داشبورد تعاملی نرخ تورم تا پایان فروردین 1403

با توجه به انتشار تورم فروردین ماه، داشبورد تعاملی شاخص قیمت مصرف کننده (نرخ تورم) به تفکیک استان و نوع خانوار و با سری زمانی اطلاعات از سال 1390 در بخش داشبوردهای مدیریتی بروز رسانی شد. لینک دسترسی

ادامه مطلب

انتشار سالنامه آماری 1401 استان تهران

فایل نهایی سالنامه آماری در قالب pdf منتشر گردید. این فایل در بخش "سالنامه آماری" در دسترس است.

ادامه مطلب

انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار - زمستان 1402

شاخص های کلیدی نیروی کار شامل نرخ بیکاری و ... در زمستان 1402 به تفکیک استانها، جنس، شهری و روستایی منتشر گردید

ادامه مطلب

جستجو در بانک اطلاعاتی

عناوین اصلی

اخبار

کاهش 1/5 درصدی نرخ بیکاری استان

در زمستان 1402 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیش‌تر استان تهران 40/7 درصد بوده، به عبارت دیگر از جمعیت 15 ساله و بیش‌تر استان تهران 40/7 درصد یا شاغل بوده و یا خواهان انجام کار بوده‌اند و مابقی جمعیت استان در بازار کار حضور ندارند. بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که 6/7 درصد از جمعیت فعال استان تهران در زمستان 1402 بیکار بوده‌اند. این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/5 درصد کاهش یافته است.

ادامه

داشبورد شاخص‌های جمعیتی استان‌ها

با عنایت به کاهش سطح باروری و افزایش سالمندی و اهمیت بررسی روند تغییرات جمعیتی در استان‌های کشور، این سازمان اقدام به تهیه «داشبورد شاخص‌های جمعیتی استان‌ها» نموده و با ارائه آمارهای موثر بر تحولات جمعیتی همچون جمعیت، تراکم، رشد طبیعی جمعیت، بعد خانوار، میزان شهرنشینی و وقایع چهارگانه حیاتی امکان دسترسی به آخرین آمارهای رسمی موجود برای کلیه استان‌ها فراهم نموده است.

ادامه

افزایش قیمت خوراکی‌ها در دی 1402

بررسی متوسط قیمت 53 کالای خوراکی منتخب در دی ماه امسال نشان می‌دهد که گوجه فرنگی با 122 درصد، کنسرو ماهی تن با 121 درصد، گوشت گوسفند با 111 درصد و گوشت گاو با 106 درصد بیشترین افزایش را نسبت به دی پارسال (1401) داشته‌اند.

ادامه

پیوند ها