جمعیت

14،160،000

برآورد سال 1401

نرخ تورم

45/2

آبان 1401

نرخ بیکاری

7/2

تابستان 1401

رشد اقتصادی

3/2

برآورد سال 1400

جمعیت

14،160،000

برآورد سال 1401

اطلاعات بیشتر
نرخ تورم

45/2

آبان 1401

اطلاعات بیشتر
نرخ بیکاری

7/2

تابستان 1401

اطلاعات بیشتر
رشد اقتصادی

3/2

برآورد سال 1400

اطلاعات بیشتر

تازه ها

انتشار تدریجی سالنامه آماری سال 1400 استان تهران

بر اولین بار سالنامه آماری استان تهران در سال 1400 به صورت تدریجی با ارسال و تائید جداول از دستگاه‌های مربوطه منتشر گردید. برای دسترسی به قسمت سالنامه آماری مراجعه نمائید.

ادامه مطلب

ثبت نام متقاضیان طرح‌های آمارگیری در سال 1401

متقاضیان شرکت در طرح‌های آمارگیری، با مراجعه به فرم زیر نسبت به ثبت نام اقدام یا به سرشماره 10002000550005 عدد یک را ارسال نمایند.

فرم ثبت نام

ادامه مطلب

نشریه وضعیت بازار کار استان تهران در سال 1400

نشریه "وضعیت بازار کار استان تهران در 1400" بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار استان تهیه شده است.این نشریه در قسمت "نشریات و گزارشات" در دسترس می‌باشد.

ادامه مطلب

کتاب شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1400

کتاب شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1400 با تمرکز بر شاخص‌های برنامه ششم توسعه در سطح استان تهیه و منتشر گردید.

لینک دسترسی: انتشارات


ادامه مطلب

جستجو در بانک اطلاعاتی

عناوین اصلی

اخبار

رتبه بندی استان‌ها بر اساس متغیرهای کشاورزی

افزايش كمی و كيفی تولیدات کشاورزی يكي از اهداف محوری در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور است كه با استفاده مطلوب و اصولی از منابع و امكانات و به‌كارگيری شیوه‌های نوین تولید محصولات، امكان‌پذير می شود. برای نیل به این هدف، دسترسی به آمار دقیق و بهنگام، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

ادامه

هزینه و درآمد خانوارها در سال 1400

طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارها با هدف بررسی روند مصرف کالاها و خدمات، مطالعه روابط متقابل ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی خانوارها، ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی در زمینه عدالت اجتماعی و بررسی توزیع درآمد، بررسی خانوارهای زیر خط فقر و همچنین تامین اطلاعات مورد نیاز حساب‌های ملی و منطقه‌ای را هر ساله انجام و نتایج آن به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی منتشر می‌شود. در واقع این طرح تصویری از دخل و خرج خانوارهای کشور را نشان‌ می‌دهد.

ادامه

پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها در سال 1400

در سال 1400، تعداد 11283 پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های استان تهران صادرشده است كه نسبت به سال گذشته 32 درصد کاهش و نسبت به سال 1390، 69 درصد کاهش داشته است، اين تعداد پروانه حدود 8 درصد از كل پروانه‌های ساختمانی كشور را تشكيل می‌دهد.

ادامه

پیوند ها