جمعیت

14،160،000

برآورد سال 1401

نرخ تورم

45/5

بهمن 1401

نرخ بیکاری

6/5

پاییز 1401

رشد اقتصادی

3/2

برآورد سال 1400

جمعیت

14،160،000

برآورد سال 1401

اطلاعات بیشتر
نرخ تورم

45/5

بهمن 1401

اطلاعات بیشتر
نرخ بیکاری

6/5

پاییز 1401

اطلاعات بیشتر
رشد اقتصادی

3/2

برآورد سال 1400

اطلاعات بیشتر

تازه ها

انتشار تدریجی سالنامه آماری سال 1400 استان تهران

بر اولین بار سالنامه آماری استان تهران در سال 1400 به صورت تدریجی با ارسال و تائید جداول از دستگاه‌های مربوطه منتشر گردید. برای دسترسی به قسمت سالنامه آماری مراجعه نمائید.

ادامه مطلب

نشریه شاخص‌های فصلی استان تهران - شش ماهه 1401

این نشریه "شاخص‌های فصلی استان تهران - شش ماهه 1401" که با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه شده است.این نشریه در قسمت "نشریات و گزارشات" در دسترس می‌باشد.

ادامه مطلب

کتاب شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1400

کتاب شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1400 با تمرکز بر شاخص‌های برنامه ششم توسعه در سطح استان تهیه و منتشر گردید.

لینک دسترسی: انتشارات


ادامه مطلب

جستجو در بانک اطلاعاتی

عناوین اصلی

اخبار

داشبورد نرخ تورم (شاخص قیمت)

نرخ تورم از جمله شاخص هایی است که همواره مورد توجه سیاست گذاران و علاقمندان اقتصادی بوده است. این نرخ بیانگر تغییر در هزینه پرداختی برای خرید سبد معینی از کالاها و خدمات مصرفی یا تولید سبد معینی از کالاها و خدمات می‌باشد. با توجه به اهمیت این اطلاعات، داشبورد نرخ تورم طراحی شده است و شامل اطلاعات نرخ تورم به تفکیک استان‌ها، گروه‌های کالا و خدمات، نوع خانوار (کل / شهری/ روستایی)، سال و ماه است و اطلاعات آن براساس سال پایه 1395 است و سری زمانی اطلاعات از سال 1390 را پوشش می‌دهد.

ادامه

رتبه بندی استان‌ها بر اساس متغیرهای کشاورزی

افزايش كمی و كيفی تولیدات کشاورزی يكي از اهداف محوری در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور است كه با استفاده مطلوب و اصولی از منابع و امكانات و به‌كارگيری شیوه‌های نوین تولید محصولات، امكان‌پذير می شود. برای نیل به این هدف، دسترسی به آمار دقیق و بهنگام، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

ادامه

هزینه و درآمد خانوارها در سال 1400

طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارها با هدف بررسی روند مصرف کالاها و خدمات، مطالعه روابط متقابل ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی خانوارها، ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی در زمینه عدالت اجتماعی و بررسی توزیع درآمد، بررسی خانوارهای زیر خط فقر و همچنین تامین اطلاعات مورد نیاز حساب‌های ملی و منطقه‌ای را هر ساله انجام و نتایج آن به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی منتشر می‌شود. در واقع این طرح تصویری از دخل و خرج خانوارهای کشور را نشان‌ می‌دهد.

ادامه

پیوند ها