داشبورد شاخص‌های جمعیتی استان‌ها

تاریخ انتشار: 1402/12/20 14:03

 با عنایت به کاهش سطح باروری و افزایش سالمندی و اهمیت بررسی روند تغییرات جمعیتی در استانهای کشور، این سازمان اقدام به تهیه «داشبورد شاخص‌های جمعیتی استان‌ها» نموده و با ارائه آمارهای موثر بر تحولات جمعیتی همچون جمعیت، تراکم، رشد طبیعی جمعیت، بعد خانوار، میزان شهرنشینی و وقایع چهارگانه حیاتی امکان دسترسی به آخرین آمارهای رسمی موجود برای کلیه استانها با ویژگیهای زیر را فراهم نموده است:

 

  1.     ارائه اطلاعات بر اساس آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار ایران.
  2.     دسترسی آسان به سیزده شاخص مهم جمعیتی به همراه رتبه هر استان.
  3.      سری زمانی اطلاعات جمعیتی طی دوره هفت ساله از 1395 تا 1401 .
  4.     روند جمعیت استان از سال 1365 تا سال 1415.
  5.      نمودار هرم سنی در سال مورد نظر به همراه مقایسه وضعیت آن در سال 1410.
  6.      نقشه طبقه بندی جمعیت استان‌ها.
  7.     جدول مقایسه‌ای استان‌ها در شاخص‌های مختلف با امکان مرتب سازی.
  8.      شناسنامه شاخص‌ها.

برای دسترسی به این داشبورد از طریق «سامانه اطلاعات آماری استان تهران» در بخش «داشبوردهای مدیریتی» مراجعه نمائید.