داشبورد نرخ تورم (شاخص قیمت)

تاریخ انتشار: 1401/11/04 09:02

نرخ تورم از جمله شاخص هایی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران و علاقمندان اقتصادی بوده است. این نرخ بیانگر تغییر در هزینه پرداختی برای خرید سبد معینی از کالاها و خدمات مصرفی یا تولید سبد معینی از کالاها و خدمات می‌باشد. بهترین شاخص برای محاسبه نرخ تورم، شاخص قیمت کالاها و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ(cpi) می باشد. شاخص قیمت، متغیری در اقتصاد است که تحولات قیمت کالا ها و خدمات را بر مبنای یک سال پایه نشان می‌دهد.

با توجه به اهمیت موضوع، داشبورد شاخص قیمت (نرخ تورم) بر اساس نتایج طرح آمارگیری از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار (cpi) طراحی شده است و شامل اطلاعات نرخ تورم به تفکیک استان‌ها، گروه‌های کالا و خدمات، نوع خانوار (کل / شهری/ روستایی)، سال و ماه است و اطلاعات آن براساس سال پایه 1395 است و سری زمانی اطلاعات از سال 1390 را پوشش می‌دهد.

در این داشبورد می توان اطلاعات شاخص قیمت، نرخ تورم سالانه، نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه‌ای و به تفکبک استانهای کشور، سال، ماه و گروه های 12 گانه مشاهده کرد. این داشبورد دارای چهار sheet یا برگ است که در برگه اول اطلاعات کلی یک ماه قابل مشاهده است. در برگه دوم سری زمانی اطلاعات از سال 1390 تا کنون به همراه نمودارهای نرخ تورم سالانه، نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه‌ای یک استان در ماه های مختلف یک سال آمده است. در برگه سوم نرخ تورم سالانه به همراه نمودار گروه های اصلی در دسترس است. در نهایت در برگه چهارم تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این داشبورد آمده است. همچنین لینک دسترسی به اطلاعات تکمیلی تر با قابلیت دانلود فایل اکسل در داشبورد قرار داده شده است.

شاخص قیمت مصرف کننده با تجمیع شاخص های ١٢ بخش مصرفی بر اساس طبقه بندی استاندارد COICOP در دو گروه عمده “خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات” و گروه” کالاهای غیر خوراکی و خدمات” و به تفصیل بخش های مختلف نظیر نان و غلات، گوشت قرمز و ماکیان، گوشت ماهی و صدف داران، لبنیات، روغن ها و چربیها، میوه و خشکبار، سبزیجات، شکر، شیرینی، مسکن، پوشاک، کفش، بهداشت و درمان ، آموزش ، حمل و نقل ، هتل و رستوران، ارتباطات، انرژی، لوازم خانگی و … محاسبه می شود. برای محاسبه این شاخص از اطلاعات جمع آوری شده ۴٧۵ قلم کالا و خدمت در مناطق شهری و روستایی بصورت ماهانه استفاده می شود.


لینک داشبورد نرخ تورم