شاخص‌های فصلی استان تهران- دوازده ماهه 1401 منتشر شد

تاریخ انتشار: 1402/03/27 11:25

به منظور آگاهی مسئولین و برنامه‌ریزان وکاربران از اطلاعات آماری به هنگام در زمینه‌های گوناگون و همچنین تهیه سری زمانی شاخص‌های فصلی موجود، معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اقدام به تهیه و انتشار نشریه‌ شاخص‌های فصلی استان تهران نموده است. این نشریه مشتمل برطیف متنوعی از گزیده شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان دوازده ماهه سال 1401 است. فایل نشریه در قسمت "شاخص‌های فصلی" سامانه در دسترس است.

خلاصه اطلاعات نشریه به شرح زیر است:

 • نرخ تـورم سالانه در اسفند 1401 معـادل 42/5 درصـد بوده کـه نسبت به اسفند سـال 1400، حدود 4/9 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» استان در اسفند 1401 به ترتیب 68/8 و 35/2 درصد بوده است.
 • ­        در زمستان 1401، 40/1 درصد از جمعیت 15 ساله و بیشتر شاغل و بیکار بوده‌اند که حدود 8/2 درصد از این جمعیت بیکار بـوده‌اند. نرخ مشارکت اقتصـادی و نرخ بیکاری استان نسبت به فصـل مشابه سـال گـذشته به ترتیب 0/7 کاهش و  2/2 درصد افزایش یافته است.
 • ­       در دوازده ماهه سال 1401، به طور متوسط در هر ساعت 16 نفر به دنیا آمده‌اند و 7 نفر نیز فوت کرده‌اند. تعداد ولادت و وفات نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 5 و 31 درصد کاهش یافته است.
 • ­       در دوازده ماهه سال 1401، حدود 39820 هزار مگاوات ساعت برق مصرف شده است که 32/5 درصد آن مربوط به بخش خانگی و 22/2 درصد مربوط به بخش صنعت است.
 • ­       در این مدت 25543 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان مصرف شده که 46 درصد آن مربوط به بخش خانگی، 25/1 درصد نیروگاه‌ها ، 19/8 درصد صنعت و 9/1 درصد تجاری و عمومی است.
 • ­       در دوازده ماهه سال 1401، 1115 میلیون مترمکعب آب در نقاط شهری مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 4/6 درصدی داشته است.
 • ­        در دوازده ماهه سال 1401، حدود 819 هزار مترمکعب در روز فاضلاب در نقاط شهری تصفیه شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/9 درصد افزایش یافته است.
 • ­        در دوازده ماهه سال 1401، حدود 1521 هزار خودرو شماره گذاری شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبـل 24/5 درصد افزایش یافته است.
 • ­        در دوازده ماهه سال 1401، تعداد 10 میلیون نفر توسط راه آهن، 19 میلیون نفر توسط ناوگان هوایی و 13 میلیون نفر توسط ناوگان جاده‌ای جابجا شده‌اند.
 • ­        در این مدت بیش از 169 میلیون مرسوله پستی جابه‌جا شـده است کـه 66/4 درصـد آن مرسولات پستی صادره و 33/6 درصد مرسولات پستی وارده بوده است.
 • ­        در دوازده ماهه سال 1401، تعداد 444 فقره پروانه بهره‌برداری صنعتـی صـادر شـده کـه در آنها 20965 نفر اشتغال پیش بینی شده است، همچنین 11 فقره پروانه بهره‌برداری معدن با 94 نفر اشتغال صادر شده است.
 • ­        در پایان اسفند 1401، حدود 114 هزار خانوار مستمری بگیر سازمان بهزیستی بوده‌اند. همچنین 4737 نفر سالمند در مراکز خصوصی تحت پوشش بهزیستی نگهداری شده‌اند.
 • ­        حدود 73 هزار خانوار استان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) می‌باشند که حدود 78 درصد آنان خانوار با سرپرست زن هستند. همچنین 86/3 درصد این خانوارها در شهرهای استان ساکن هستند.
 • ­       بیش از 9/8 میلیون نفر در استان از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره می‌برند که بیش از 83 درصد آنان بیمه شدگان و 17 درصد هم مستمری بگیران هستند. 44 درصد بیمه شدگان، اصلی و مابقی تبعی می‌باشند. همچنین 58 درصد مستمری بگیران اصلی، و مابقی تبعی هستند.
 • ­        در دوازده ماهه سال 1401، حدود 77 هزار عنوان کتاب با شمارگان متوسط 1008 نسخه منتشر شده است.
 • ­        در دوازده مـاهه سال 1401، حدود 6 میلیـون نفر در سینمـاهای استـان به تمـاشـای 75 عنـوان فیلم سینمایـی پرداخته‌اند که بابت تماشای این فیلم‌ها بیش از 2هزار میلیارد ریال پرداخت کرده‌اند.