نتایج طرح آمارگیری معادن فعال - سال 1400

تاریخ انتشار: 1402/04/17 08:02

در جهت تهیه اطلاعات جامع و به هنگام از ویژگی های معادن در حال بهره برداری برای برنامه‌ریزی و توسعه و اتخاد سیاست‌های اقتصادی و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های توسعه، طرح آمارگیری از معادن (بجز معادن نفت، گاز، مواد رادیو اکتیو) صورت سرشماری در سال 1401 انجام شد (نتایج مربوط به سال 1400 می‌باشد) که خلاصه نتایج آن به شرح ذیل است. نتایج تفصیلی آن در بخش اطلاعات آماری/صنعت و معدن/ معدن در دسترس است.

در سال 1400 تعداد 107 معدن در سطح استان تهران فعال بوده‌اند که نسبت به سال قبل 8/5 درصد کاهش نشان می‌دهد. معادن فعال استان در این سال 1/8 درصد از معادن فعال کشور را شامل می‌شود.

از 107 معدن فعال استان تهران، 101 معدن دارای فعالیت"استخراج سنگ، شن و .." بوده‌اند، 2 معدن "مس و بوکسیت"، 2 معدن "سیلیس" و مابقی فعالیت "استخراج مواد معدنی شیمیایی" داشته‌اند. همچنین بجز یک معدن بقیه معادن استان، دارای مدیرت خصوصی بوده‌اند.

در مجموع 1844 نفر در معادن استان مشغول بوده‌اند که 1/4 درصد از شاغلین معادن کشور را تشکیل می‌دهند. تعداد شاغلین این بخش نسبت به سال قبل 10/9 درصد کاهش یافته است. 83 درصد شاغلین مربوط به خط تولید و مابقی در بخش اداری، مالی و خدماتی مشغول بوده‌اند.

در سال 1400 ارزش افزوده معادن استان 8688 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 29/5 درصد افزایش یافته است. استان تهران 0/4 درصد از ارزش افزوده این بخش کشور را تولید می‌کند.

ارزش سرمایه گذاری معادن استان 338 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 92 درصد رشد یافته است.

شهرستان پاکدشت با 21 معدن، دماوند با 19 و قدس و فیروزکوه هرکدام با 17 معدن بیشترین معدن را در بین شهرستان‌های استان دارند و 69 درصد معادن استان در این چهار شهرستان قرار دارد.