وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران

تاریخ انتشار: 1401/02/07 14:01

با عنایت به اهمیت شهر تهران و وضعیت بازار مسکن در این شهر، اطلاعات " وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران" از سال 1397 تا پایان سال 1400 در سامانه "اطلاعات آماری استان تهران" به آدرس  amar.thmporg.ir

(قسمت: اطلاعات آماری/ ساختمان، مسکن، شهر و روستا/ معامات، قیمت و اجاره مسکن / جداول آماری) منتشر گردید. اطلاعات این گزارش بر اساس آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور می‌باشد که توسط بانک مرکزی تهیه شده است.

در زیر خلاصه‌ای از اطلاعات ارائه می‌شود:

در سال 1400 در تعداد 77222 آپارتمان مسکونی در شهر تهران معامله شده است که نسبت به سال قبل 7 درصد و نسبت به سال 1397، 39 درصد کاهش یافته است.

بیشترین تعداد معاملات در سال 1400 در آذرماه و کمترین در فروردین ماه بوده است.

31 درصد از معاملات مربوط به آپارتمان های بالای 16 سال، 33 درصد آپارتمان های زیر 5 سال و 35 درصد آپارتمان های 6 تا 15 سال است. مقایسه سهم آپارتمان های معامله شده بر حسب عمر آنها با سال 1399 نشان می دهد که معاملات به سمت آپارتمان های با عمر بالاتر تغییر کرده است.

متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان معامله شده در سال 1400، 315 میلیون ریال می باشد که نسبت به سال 1399، 32 درصد و نسبت به سال 1397، 283 درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت هر متر مربع آپارتمان معامله شده در سال اسفند ماه 1400 نسبت به فروردین ماه سال، 20 درصد افزایش نشان می دهد.

بررسی کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران در اسفند ماه سال 1400 نشان از افزایش 45/8 درصدی نسبت به همین ماه در سال 1399 دارد.