وضعیت نیروی کار استان تهران در سال 1401

تاریخ انتشار: 1402/03/16 09:02

با توجه به انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار که به صورت فصلی انجام می شود، نشریه "وضعیت نیروی کار استان تهران در سال 1401" و همچنین اینفوگراف "بازار کار استان تهران 1401" به همراه نقشه طبقه بندی نرخ بیکاری استان‌ها منتشر شد.

نشریه و اینفوگراف در بخش "نشریات و گزارشات" سامانه در دسترس است و اطلاعات تکمیلی تر در بخش "اطلاعات آماری/ جمعیت و نیروی کار/ نیروی کار" با قابلیت دانلود فایل اکسل قرار دارد.

 • در سال 1401 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر استان تهران 40/4 درصد بوده، به عبارت دیگر از جمعیت 15 ساله و بیشتر استان تهران 40/4 درصد یا شاغل یا خواهان انجام کار بوده اند. در نتیجه از جمعیت 11،269،388 نفری 15 ساله و بیشتر استان تهران، جمعیتی معادل 4،548،914 نفر از نظر اقتصادی فعال و 6،720،474 نفر غیر فعال محسوب می‌شوند.
 • نرخ مشارکت اقتصادی استان نسبت به سال قبل 0/7 درصد کاهش یافته است و 32،944 نفر از جمعیت فعال استان تهران کاسته شده است و در واقع حجم بازار کار استان کاسته شده است.
 • نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان چندین برابر زنان بوده به طوری که در بین مردان 66/6 درصد و زنان 13/8 درصد بوده است که تفاوت وضعیت جنسیتی بازار کار را نشان می‌دهد.
 • بار تکفل معیشتی خالص استان تهران در سال 1401 معادل 2/4 بوده است یعنی هر فرد شاغل در استان تهران علاوه بر مخارج زندگی خود عهده دارد تامین معیشت بیش از دو نفر دیگر می‌باشد.
 • بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که 7/4 درصد از جمعیت فعال استان تهران در سال 1401 بیکار بوده‌اند یعنی جمعیتی معادل 337،662 نفر. این نرخ نسبت به سال قبل از آن 0/1 درصد افزایش یافته است که در نتیجه 4،723 نفر به جمعیت بیکاران استان افزوده شده است.
 • در سال 1401، نرخ بیکاری استان تهران در بین استان‌ها رتبه بیست و پنجم را دارد و شش استان نرخ بیکاری کمتری را نسبت به استان تهران تجربه کرده‌اند.
 • نرخ بیکاری برای جوانان 18-35 ساله 12/6 درصد بوده که نسبت به سال قبل 0/3 درصد افزایش یافته است. تفاوت زیاد نرخ بیکاری جوانان با نرخ بیکاری کل (5/2 درصد) نشانگر بیکاری گسترده در بین جوانان است.
 • بررسی سهم  جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی استان تهران در سال 1401 نشان می دهد که 3/6 درصد از جمعیت شاغل استان دارای اشتغال ناقص بوده اند که جمعیتی معادل 152،354 نفر را در برداشته است. این سهم نسبت به سال قبل کاهش 1/5 درصدی داشته است.
 • 45/6 درصد شاغلین استان تهران معادل 1،919،464 نفر به طور معمول بیش از 50 ساعت در هفته کار می‌کنند. این نسبت برای سال 1400 معادل 44/8 درصد بوده است  که نشان دهنده افزایش 0/8 درصدی شاخص نسبت به سال قبل است.
 • بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال 1401 نشان می‌دهد که بخش خدمات با 63/1 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 35/0 درصد و کشاورزی با 1/9 درصد قرار دارند.
 • در این سال 82/9 درصد شاغلین استان در بخش خصوصی و 17/1 درصد نیز در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده‌اند. بررسی روند اشتغال در بخش عمومی و خصوصی استان در سال‌های 1390 الی 1400 نشان می‌دهد که سهم اشتغال در بخش خصوصی رو به افزایش می‌باشد.