ادامه روند کاهش نرخ تورم استان تهران

تاریخ انتشار: 1402/11/11 14:29

شاخص «نرخ تورم» مهمترین ابزار اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها و یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول کشور است.

خلاصه نتایج طرح مذکور در دی ماه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

  • منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای استان تهران در این ماه به 38/6 درصد که نسبت به ماه قبل 0/6 واحد درصد کاهش یافته است.
  • در ادامه روند کاهش نرخ تورم از خرداد امسال، نرخ تورم استان به کمترین میزان خود از »مهر 1401» تاکنون رسیده است. کاهش نرخ تورم در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نیز مشاهده می‌شود و که میزان آن 45/9 درصد است. نرخ تورم در این گروه نیز به کمترین میزان خود از «خرداد 1400» تا کنون رسیده است.
  •  نرخ تورم سالانه «کالاها» و «خدمات»در این ماه به ترتیب 44/9 و 34/5 درصد می‌باشد که فاصله 10/4 درصدی نرخ تورم «کالا» و «خدمات» را نشان می‌دهد.
  •  در بین استان‌ها، استان تهران کمترین و استان یزد بیشترین نرخ تورم را دارند. نرخ تورم کل کشور در این ماه 43/6 درصد است.
  • منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در دی 1402 به عدد 34/6 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای استان تهران به طور میانگین 34/6 درصد بیشتر از دی 1401 برای خرید یک "مجموعه کالاها و خدمات یکسان" هزینه کرده‌اند. این شاخص نسبت به ماه قبل 0/4 واحد درصد کاهش یافته است.
  • منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه دی 1402 استان تهران به 2/5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع ماه قبل، 0/3 واحد درصد کاهش داشته است.

 با عنایت به اهمیت رصد مستمر تغییرات این شاخص ، «داشبورد تعاملی شاخص قیمت مصرف کننده» که توسط این سازمان تهیه شده و در "سامانه اطلاعات آماری استان تهران" و بر اساس اطلاعات دی ماه 1402 بروز‌‌رسانی شده است.

برای استفاده از این داشبورد پس از ورود به "سامانه اطلاعات آماری استان" ، روی قسمت «داشبوردهای مدیریتی» کلیک کرده و یا از لینک B2N.ir/cpi1400 استفاده فرمایید.نرخ تورم استان تهران به تفکیک گروه‌های اصلی در دی 1402