انتشار شاخص های فصلی پاییز 1400 استان تهران

تاریخ انتشار: 1401/01/24 08:12

مسعود افشین معاون آمار و اطلاعات سازمان از انتشار "شاخص های فصلی استان تهران" برای پاییز 1400 خبر داد. این شاخص ها در قالب 30 بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از 30 دستگاه اجرایی و نشریه اخذ و تهیه شده است. این نشریه در حال حاضر در سامانه اطلاعات آمار استان تهران به آدرس AMAR.THMPORG.IR در دسترس عموم می باشد.

گزیده ای از این نشریه به شرح زیر است:

 • ­  نرخ تـورم سالانه در آذر 1400 معـادل 39/7 درصـد بوده کـه نسبت به آذر سـال 1399، 10/7 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم در نقاط شهری و روستایی استان در آذر 1400 به ترتیب 39/6 و 42/1 درصد بوده است.


 • ­   در پاییز 1400، 41/5 درصد از جمعیت 15 ساله و بیشتر شاغل و بیکار بوده‌اند که 7/9 درصد از این جمعیت بیکار بـوده‌اند. نرخ مشارکت اقتصـادی و نرخ بیکاری استان نسبت به فصـل مشابه سـال گـذشته به ترتیب 2/2 و 1/1 درصد افزایش یافته است.
 • در پاییز 1400 معادل 154 هزار میلیارد ریال مالیات وصـول شـده کـه نسبت به پاییز سال گـذشته کاهش 42 درصدی داشته است. 72 درصد از مالیات‌های وصولی، مالیات‌های مستقیم و 28 درصد مالیات‌های غیر مستقیم بوده است.
 • ­   در پاییز 1400، در هر ساعت 17 نفر به دنیا آمده‌اند و 9 نفر نیز فوت کرده‌اند. تعداد ولادت و وفات نسبت به فصل قبل به ترتیب 0/4 و 30/6 درصد کاهش یافته است.
 • ­   در پاییز 1400، 9442 هزار مگاوات ساعت برق مصرف شده است که 34 درصد آن مربوط به بخش خانگی و 21 درصد مربوط به بخش صنعت است.
 • ­   در این فصل 7023 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان مصرف شده که 50 درصد آن مربوط به خانگی، 22 درصد نیروگاه‌ها ، 19 درصد صنعت و 9 درصد تجاری و عمومی است.
 •  در پاییز 1400، 283 میلیون مترمکعب آب در نقاط شهری مصرف شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/3 درصد افزایش یافته است.
 •  در پاییز امسال بیش از 807 هزار مترمکعب در روز فاضلاب در نقاط شهری تصفیه شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 6/9 درصد افزایش یافته است.
 • در پاییز 1400 بیش از 272 هزار خودرو شماره گذاری شده‌اند که نسبت به فصل مشابه سال قبـل 13 درصد کاهش یافته است.


 • در پاییز امسال تعداد 1971 هزار نفر توسط راه آهن جابه‌جا شده‌اند. همچنین تعداد مسافر خروجی در فرودگاه‌های استان حدود 2206 هزار نفر بوده‌اند که 71 درصد آنان مربوط به پروازهای داخلی و 29 درصد پروازهای بین المللی بوده است.
 • در این فصـل بیش از 25 میلیـون مرسـوله توسـط پست استان جابه‌جا شـده است کـه 71 درصـد آن سرویس پیشتاز بوده است. همچنین در سرویس خرید و فروش اینترنتی حدود 976 هزار مرسوله توسط پست ارسال شده است.
 •  در فصـل پاییز 1400، تعـداد 207 پروانـه بهره‌برداری صنعتـی صادر شده که در آن‌ها 4255 اشتغال پیش بینی شده است، همچنین 7 پروانه بهره‌برداری معدن با 88 نفر اشتغال صادر شده است.
 • ­ در پاییز سال جاری 417 نفر در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و 60 نفر در اثر سوختگی فوت شده‌اند و 306 نفر نیز با خودکشی به عمر خود پایان داده‌اند.
 • ­  در پایان فصل پاییز 1400، بیش از 94 هزار خانوار با تعداد 229741 نفر تحت پوشش بهزیستی بوده‌اند. همچنین 4598 نفر سالمند در مراکز خصوصی تحت پوشش بهزیستی نگهداری شده‌اند.
 • ­  بیش از 79 هزار خانوار استان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) می‌باشند که 78 درصد آنان خانوار با سرپرست زن هستند. همچنین 91 درصد این خانوارها در شهرهای استان ساکن هستند.
 •  حدود 7968 هزار نفر در استان بیمه شده تامین اجتماعی هستند 44 درصد آنان بیمه شده اصلی و مابقی تبعی هستند. همچنین بیـش از 974 هـزار نفر مستمری‌بگیر اصلـی تامین اجتماعی می‌باشند و بیـش از 634 هزار نفر نیز تبعی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در استان هستند.
 • در پاییز امسال 20176 عنوان کتاب با شمارگان متوسط 1124 نسخه منتشر شده است.
 • در فصل پاییز 1400، بیش از 1308 هزار نفر در سینماهای استان به تماشای 43 عنوان فیلم سینمایی پرداخته‌اند که بابت تماشای این فیلم‌ها مبلغ 333 میلیارد ریال نیز پرداخت کرده‌اند.