انتشار شاخص های فصلی استان تهران تابستان 1400

تاریخ انتشار: 1400/11/13 16:01

مسعود افشین معاون آمار و اطلاعات سازمان از انتشار "شاخص های فصلی استان تهران" برای تابستان 1400 خبر داد. این شاخص ها در قالب 30 بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از 30 دستگاه اجرایی و نشریه اخذ و تهیه شده است. این نشریه در حال حاضر در سامانه اطلاعات آمار استان تهران به آدرس AMAR.THMPORG.IR در دسترس عموم می باشد.

گزیده ای از این نشریه به شرح زیر است:

 • بر اساس این اطلاعات میـزان سپرده‌های بانکـی استان تهران در پایان شهریور 1400، 25438 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان خرداد امسال، 6/9 درصد افزایش یافته است. مانده تسهیلات بانکی نیز در پایان شهریور 1400، 22319 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به خرداد امسال، رشد 7 درصدی نشان می‌دهد.
 • در تابستان 1400، در هر ساعت 17 نفر به دنیا آمده‌اند و 13 نفر نیز فوت کرده‌اند. تعداد ولادت و وفات نسبت به فصل قبل به ترتیب 6 و 21 درصد رشد یافته است.
 • در تابستان 1400 معادل 384 هزار میلیارد ریال مالیات وصـول شده که نسبت به تابستان سال گذشته افزایش 43 درصدی داشته است. 86 درصد از مالیات های وصولی، مالیات‌های مستقیم و 14 درصد مالیات‌های غیر مستقیم بوده است. 
 •  در تابستان 1400، 16642 هزار مگاوات ساعت برق مصرف شده است که 39 درصد آن مربوط به بخش خانگی و 14 درصد مربوط به بخش صنعت است.
 •  در این فصل 4954 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان مصرف شده که 52 درصد آن مربوط به نیروگاه‌ها، 19 درصد خانگی، 22 درصد صنعت و مابقی تجاری و عمومی است.
 • در تابستان 1400، 324 میلیون مترمکعب آب در نقاط شهری مصرف شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل کمتر از 1 درصد افزایش یافته است. 
 • در تابستان امسال بیش از 796 هزار مترمکعب فاضلاب در نقاط شهری تصفیه شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 4 درصد افزایش یافته است.
 • در تابستان امسال، بیش از 211 هزار خودرو شماره گذاری شده‌اند که نسبت به فصل مشابه سال قبـل 27 درصد کاهش یافته است.
 •  در تابستان امسال تعداد 1692 هزار نفر توسط راه آهن جابه جا شده‌اند. همچنین تعداد مسافر جابه‌جا شده در فرودگاه‌های استان حدود 3399 هزار نفر بوده‌اند که 69 درصد آنان مربوط به پروازهای داخلی و 31 درصد پروازهای بین المللی بوده است.
 •  در این فصـل حدود 25 میلیـون مرسـوله توسـط پست استان جابه‌جا شـده است کـه 72 درصـد آن سرویس پیشتاز و 14 درصد نیز سرویس الکترونیکی بوده است. همچنین در سرویس خرید و فروش اینترنتی حدود 1/5 میلیون مرسوله توسط پست ارسال شده است.
 • در فصـل تابستان 1400، تعـداد 177 پروانـه بهـره برداری صنعتـی صادر شده که در آن‌ها 3587 اشتغال پیش بینی شده است، همچنین 5 پروانه بهره برداری معدن با 47 نفر اشتغال صادر شده است.
 •  در تابستان سال جاری 371 نفر در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و 78 نفر در اثر سوختگی فوت شده‌اند و 236 نفر نیز با خودکشی به عمر خود پایان داده‌اند.
 •  در پایان فصل تابستان 1400، حدود 95 هزار خانوار با تعداد 229431 نفر تحت پوشش بهزیستی بوده‌اند. همچنین 4553 نفر سالمند در مراکز خصوصی تحت پوشش بهزیستی نگهداری شده‌اند.
 •  بیش از 79 هزار خانوار استان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشند که 78 درصد آنان خانوار با سرپرست زن هستند. همچنین 91 درصد این خانوارها در شهرهای استان ساکن هستند.
 • حدود 7850 هزار نفر در استان بیمه شده تامین اجتماعی هستند 43 درصد آنان بیمه شده اصلی و مابقی تبعی هستند. همچنین بیـش از 986 هـزار نفر مستمری بگیر اصلـی تامین اجتماعی می‌باشند و بیـش از 635 هزار نفر نیز تبعی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در استان هستند.
 • در تابستان امسال 22498 عنوان کتاب با شمارگان متوسط 1036 نسخه منتشر شده است.
 • در فصل تابستان 1400، بیش از 333 هزار نفر در سینماهای استان به تماشای 49 عنوان فیلم سینمایی پرداخته‌اند که بابت تماشای این فیلم‌ها مبلغ 88 میلیارد ریال نیز پرداخت کرده‌اند.