انتشارات

ردیف نام نشریه تاریخ انتشار دانلود فایل
1 شاخص فصلی استان تهران - نه ماهه 1402 1402/12/27 10:05

2 سالنامه آماری استان تهران - سال 1401 1402/12/19 10:44

3 نتایج امارگیری از گاوداری‌های صنعتی سال 1401 1402/10/10 09:34

4 شاخص‌های فصلی استان تهران - شش ماهه 1402 1402/09/29 14:24

5 سهم و رتبه استان‌ها بر اساس متغیرهای مهم بخش کشاورزی 1402/08/15 10:30

6 پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های استان تهران - سال 1401 1402/08/10 09:14

7 گزیده شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1401 1402/07/30 09:35

8 شاخص‌های فصلی استان تهران - سه ماهه 1402 1402/07/25 13:32

9 داشبورد اکسلی هزینه و درآمد خانوار استان‌ها -1390 الی 1401 1402/06/22 11:59

10 وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای استان تهران - 1401 1402/06/18 13:50

11 شاخص‌های فصلی استان تهران- دوازد0 ماهه 1401 1402/03/28 10:00

12 داشبورد اکسلی نیروی کار استان‌ها 1402/06/18 13:26

13 اینفوگراف بازار کار استان تهران - 1401 1402/03/16 08:36

14 وضعیت نیروی کار استان تهران - سال 1401 1402/03/16 08:16

15 اینفوگراف " وضعیت ولادت و وفات در استان تهران سال 1401" 1402/02/24 10:24

16 فهرست آمارهای رسمی کشور 1402/02/11 08:58

17 شاخص‌های فصلی استان تهران - نه ماهه 1401 1402/01/19 08:12

18 سالنامه آماری استان تهران - سال 1400 1401/12/23 09:49

19 بررسی هزینه و درآمد خانوارهای استان تهران 1395-1400 1401/11/01 08:06

20 شاخص‌های فصلی استان تهران- شش ماهه 1401 1401/10/26 09:38

21 سهم و رتبه استان ها در شاخص های کشاورزی 1401 1401/09/07 10:08

22 شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1400 1401/11/04 08:54

23 شاخص‌های فصلی استان تهران- بهار 1401 1401/07/16 09:27

24 پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های استان تهران – سال 1400 1401/07/11 09:57

25 وضعیت کشتار دام در کشتارگاه‌های استان تهران - سال 1400 1401/04/21 07:12

26 وضعیت ولادت و وفات استان تهران - سال 1400 1401/04/21 07:51

27 وضعیت بازار کار استان تهران - سال 1400 1401/03/17 09:09

28 شاخص های فصلی استان تهران- زمستان 1400 1401/02/31 09:03

29 وضعیت بازار کار استان تهران - زمستان 1400 1401/02/18 10:04

30 شاخص های فصلی استان تهران - پاییز 1400 1401/02/18 10:43

31 نتایج کلی طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر استان تهران -1398 1401/02/18 10:35

32 وضعیت بازار کار استان تهران - پاییز 1400 1400/11/18 12:24

33 فرهنگ رفتاری خانوارها- 1399 1400/11/18 12:31

34 شاخص های فصلی استان تهران - تابستان 1400 1400/11/11 17:11

35 شاخص های فصلی استان تهران - بهار 1400 1400/11/11 17:11

36 شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران - بهار 1400 1400/11/11 17:11

37 شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1399 1400/11/11 17:11

38 اینفوگراف وضعیت ولادت و وفات در سال 1399 1400/11/11 17:11

39 اینفوگراف وضعیت نیروی کار استان تهران در سال 1399 1400/11/11 17:11

40 سهم و رتبه استان‌ها بر اساس شاخص‌ها و متغیرهای مهم بخش کشاورزی 1400/11/11 17:11

41 بررسی حساب تولید استان تهران و جایگاه آن در کشور از 1393 الی 1397 1400/11/11 17:11

42 دلایل انتخاب معیار یک ساعت برای طرح نیروی کار 1401/10/26 09:27

43 چرا ادراک عمومی از افزایش هزینه زندگی و قیمت ها متفاوت از نرخ تورم رسمی است 1401/10/26 09:59

44 وضعیت باروری کل 1396 الی 1399 1400/11/11 17:11

45 وضعیت گلخانه ها- 1399 1400/11/11 17:11

46 وضعیت نیروی کار استان تهران - بهار 1400 1400/11/11 17:11

47 وضعیت نیروی کار استان تهران - سال 1399 1400/11/11 17:11

48 شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1398 1400/11/11 17:11

49 وضعیت نیروی کار استان تهران - سال 1396 1400/11/11 17:11

50 وضعیت نیروی کار استان تهران - سال 1395 1400/11/11 17:11

51 وضعیت نیروی کار استان تهران - 91 الی 94 1400/11/11 17:11

52 سالنامه آماری استان تهران - سال 1398 1401/10/26 08:18

53 سالنامه آماری استان تهران - سال 1397 1401/10/26 08:40

54 سالنامه آماری استان تهران - سال 1396 1401/10/26 08:02

55 سالنامه آماری استان تهران - سال 1395 1401/10/26 08:36

56 سالنامه آماری استان تهران - سال 1394 1401/10/26 08:38

57 سالنامه آماری استان تهران - سال 1393 1401/10/26 08:01

58 سالنامه آماری استان تهران - سال 1392 1401/10/26 08:41

59 سالنامه آماری استان تهران - سال 1391 1401/10/26 08:31

60 سالنامه آماری استان تهران - سال 1390 1401/10/26 08:53

61 نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی - 1396 1401/10/26 08:30

62 رتبه بندی استان ها سال 1395 1401/10/26 08:12

63 نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن - استان تهران - 1395 1401/10/26 09:57

64 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن - استان تهران - 1395 1401/10/26 09:26

65 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان اسلامشهر 1400/11/11 17:12

66 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان بهارستان 1400/11/11 17:12

67 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان پاکدشت 1400/11/11 17:12

68 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان پردیس 1400/11/11 17:12

69 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان پیشوا 1400/11/11 17:12

70 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان تهران 1400/11/11 17:12

71 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان دماوند 1400/11/11 17:12

72 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان رباط کریم 1400/11/11 17:12

73 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ری 1400/11/11 17:12

74 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ری بر اساس تقسیمات کشوری 1400/11/11 17:12

75 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان شمیرانات بر اساس تقسیمات کشوری 1400/11/11 17:12

76 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان شمیرانات 1400/11/11 17:12

77 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان شهریار 1400/11/11 17:12

78 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان فیروزکوه 1400/11/11 17:12

79 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان قدس 1400/11/11 17:12

80 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان قرچک 1400/11/11 17:12

81 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ملارد 1400/11/11 17:12

82 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ورامین 1400/11/11 17:12

83 همانند سازی اطلاعات جمعیتی استان تهران 90-1375 بر اساس تقسیمات کشوری سال 1390 1401/10/26 09:43

84 اینفوگرافیک هزینه درآمد سال 1397 1400/11/11 17:12

85 اینفوگرافیک وضعیت نیروی کار استان تهران 1397 1400/11/11 17:12

86 اینفوگرافیک ازدواج و طلاق در استان تهران 1397 1400/11/11 17:12

87 نتایج تفصیلی سرشماری کشاورزی استان تهران - 1393 1400/12/14 09:16

88 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور - 1393 1400/12/14 09:32

89 گزیده نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390- استان تهران 1400/11/12 09:05

90 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - استان تهران 1400/12/14 10:37

91 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان دماوند 1400/12/14 10:50

92 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان اسلامشهر 1400/12/14 10:13

93 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان فیروزکوه 1400/12/14 10:41

94 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان کرج 1400/12/14 10:07

95 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان نظرآباد 1400/12/14 10:31

96 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان پاکدشت 1400/12/14 10:29

97 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان ری 1400/12/14 10:46

98 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان رباط کریم 1400/12/14 10:02

99 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان ساوجبلاغ 1400/12/14 10:19

100 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان شهریار 1400/12/14 10:36

101 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان شمیرانات 1400/12/14 10:53

102 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان تهران 1400/12/14 10:11

103 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان ورامین 1400/12/14 10:28

104 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان اسلامشهر 1400/12/14 10:28

105 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان تهران 1400/12/14 10:48

106 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان دماوند 1400/12/14 10:08

107 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان ری 1400/12/14 10:25

108 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان ساوجبلاغ 1400/12/14 10:41

109 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان شمیرانات 1400/12/14 10:58

110 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان شهریار 1400/12/14 10:16

111 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان قزوین 1400/12/14 10:31

112 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان ورامین 1400/12/14 10:49

113 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - استان تهران 1400/12/14 10:55