انتشارات

ردیف نام نشریه تاریخ انتشار دانلود فایل
1 داشبورد اکسلی هزینه و درآمد خانوار استان‌ها -1390 الی 1401 1402/06/22 11:59

2 وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای استان تهران - 1401 1402/06/18 13:50

3 شاخص‌های فصلی استان تهران- دوازد0 ماهه 1401 1402/03/28 10:00

4 داشبورد اکسلی نیروی کار استان‌ها 1402/06/18 13:26

5 اینفوگراف بازار کار استان تهران - 1401 1402/03/16 08:36

6 وضعیت نیروی کار استان تهران - سال 1401 1402/03/16 08:16

7 اینفوگراف " وضعیت ولادت و وفات در استان تهران سال 1401" 1402/02/24 10:24

8 فهرست آمارهای رسمی کشور 1402/02/11 08:58

9 شاخص‌های فصلی استان تهران - نه ماهه 1401 1402/01/19 08:12

10 سالنامه آماری استان تهران - سال 1400 1401/12/23 09:49

11 بررسی هزینه و درآمد خانوارهای استان تهران 1395-1400 1401/11/01 08:06

12 شاخص‌های فصلی استان تهران- شش ماهه 1401 1401/10/26 09:38

13 سهم و رتبه استان ها در شاخص های کشاورزی 1401 1401/09/07 10:08

14 شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1400 1401/11/04 08:54

15 شاخص‌های فصلی استان تهران- بهار 1401 1401/07/16 09:27

16 پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های استان تهران – سال 1400 1401/07/11 09:57

17 وضعیت کشتار دام در کشتارگاه‌های استان تهران - سال 1400 1401/04/21 07:12

18 وضعیت ولادت و وفات استان تهران - سال 1400 1401/04/21 07:51

19 وضعیت بازار کار استان تهران - سال 1400 1401/03/17 09:09

20 شاخص های فصلی استان تهران- زمستان 1400 1401/02/31 09:03

21 وضعیت بازار کار استان تهران - زمستان 1400 1401/02/18 10:04

22 شاخص های فصلی استان تهران - پاییز 1400 1401/02/18 10:43

23 نتایج کلی طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر استان تهران -1398 1401/02/18 10:35

24 وضعیت بازار کار استان تهران - پاییز 1400 1400/11/18 12:24

25 فرهنگ رفتاری خانوارها- 1399 1400/11/18 12:31

26 شاخص های فصلی استان تهران - تابستان 1400 1400/11/11 17:11

27 شاخص های فصلی استان تهران - بهار 1400 1400/11/11 17:11

28 شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران - بهار 1400 1400/11/11 17:11

29 شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1399 1400/11/11 17:11

30 اینفوگراف وضعیت ولادت و وفات در سال 1399 1400/11/11 17:11

31 اینفوگراف وضعیت نیروی کار استان تهران در سال 1399 1400/11/11 17:11

32 سهم و رتبه استان‌ها بر اساس شاخص‌ها و متغیرهای مهم بخش کشاورزی 1400/11/11 17:11

33 بررسی حساب تولید استان تهران و جایگاه آن در کشور از 1393 الی 1397 1400/11/11 17:11

34 دلایل انتخاب معیار یک ساعت برای طرح نیروی کار 1401/10/26 09:27

35 چرا ادراک عمومی از افزایش هزینه زندگی و قیمت ها متفاوت از نرخ تورم رسمی است 1401/10/26 09:59

36 وضعیت باروری کل 1396 الی 1399 1400/11/11 17:11

37 وضعیت گلخانه ها- 1399 1400/11/11 17:11

38 وضعیت نیروی کار استان تهران - بهار 1400 1400/11/11 17:11

39 وضعیت نیروی کار استان تهران - سال 1399 1400/11/11 17:11

40 شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1398 1400/11/11 17:11

41 وضعیت نیروی کار استان تهران - سال 1396 1400/11/11 17:11

42 وضعیت نیروی کار استان تهران - سال 1395 1400/11/11 17:11

43 وضعیت نیروی کار استان تهران - 91 الی 94 1400/11/11 17:11

44 سالنامه آماری استان تهران - سال 1398 1401/10/26 08:18

45 سالنامه آماری استان تهران - سال 1397 1401/10/26 08:40

46 سالنامه آماری استان تهران - سال 1396 1401/10/26 08:02

47 سالنامه آماری استان تهران - سال 1395 1401/10/26 08:36

48 سالنامه آماری استان تهران - سال 1394 1401/10/26 08:38

49 سالنامه آماری استان تهران - سال 1393 1401/10/26 08:01

50 سالنامه آماری استان تهران - سال 1392 1401/10/26 08:41

51 سالنامه آماری استان تهران - سال 1391 1401/10/26 08:31

52 سالنامه آماری استان تهران - سال 1390 1401/10/26 08:53

53 نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی - 1396 1401/10/26 08:30

54 رتبه بندی استان ها سال 1395 1401/10/26 08:12

55 نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن - استان تهران - 1395 1401/10/26 09:57

56 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن - استان تهران - 1395 1401/10/26 09:26

57 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان اسلامشهر 1400/11/11 17:12

58 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان بهارستان 1400/11/11 17:12

59 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان پاکدشت 1400/11/11 17:12

60 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان پردیس 1400/11/11 17:12

61 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان پیشوا 1400/11/11 17:12

62 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان تهران 1400/11/11 17:12

63 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان دماوند 1400/11/11 17:12

64 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان رباط کریم 1400/11/11 17:12

65 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ری 1400/11/11 17:12

66 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ری بر اساس تقسیمات کشوری 1400/11/11 17:12

67 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان شمیرانات بر اساس تقسیمات کشوری 1400/11/11 17:12

68 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان شمیرانات 1400/11/11 17:12

69 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان شهریار 1400/11/11 17:12

70 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان فیروزکوه 1400/11/11 17:12

71 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان قدس 1400/11/11 17:12

72 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان قرچک 1400/11/11 17:12

73 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ملارد 1400/11/11 17:12

74 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ورامین 1400/11/11 17:12

75 همانند سازی اطلاعات جمعیتی استان تهران 90-1375 بر اساس تقسیمات کشوری سال 1390 1401/10/26 09:43

76 اینفوگرافیک هزینه درآمد سال 1397 1400/11/11 17:12

77 اینفوگرافیک وضعیت نیروی کار استان تهران 1397 1400/11/11 17:12

78 اینفوگرافیک ازدواج و طلاق در استان تهران 1397 1400/11/11 17:12

79 نتایج تفصیلی سرشماری کشاورزی استان تهران - 1393 1400/12/14 09:16

80 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور - 1393 1400/12/14 09:32

81 گزیده نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390- استان تهران 1400/11/12 09:05

82 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - استان تهران 1400/12/14 10:37

83 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان دماوند 1400/12/14 10:50

84 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان اسلامشهر 1400/12/14 10:13

85 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان فیروزکوه 1400/12/14 10:41

86 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان کرج 1400/12/14 10:07

87 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان نظرآباد 1400/12/14 10:31

88 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان پاکدشت 1400/12/14 10:29

89 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان ری 1400/12/14 10:46

90 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان رباط کریم 1400/12/14 10:02

91 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان ساوجبلاغ 1400/12/14 10:19

92 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان شهریار 1400/12/14 10:36

93 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان شمیرانات 1400/12/14 10:53

94 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان تهران 1400/12/14 10:11

95 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان ورامین 1400/12/14 10:28

96 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان اسلامشهر 1400/12/14 10:28

97 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان تهران 1400/12/14 10:48

98 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان دماوند 1400/12/14 10:08

99 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان ری 1400/12/14 10:25

100 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان ساوجبلاغ 1400/12/14 10:41

101 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان شمیرانات 1400/12/14 10:58

102 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان شهریار 1400/12/14 10:16

103 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان قزوین 1400/12/14 10:31

104 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان ورامین 1400/12/14 10:49

105 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - استان تهران 1400/12/14 10:55