انتشار سالنامه آماری استان تهران 1399

تاریخ انتشار: 1400/12/16 07:02

سازماندهی و ارتقاء نظام آماری استان در قالب راهبری و اجرای فعالیت­های آماری در چارچوب نظام آماری کشور، یکی از آمار وظایف مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است که نقش تعیین کننده‌ای در فرآیند برنامه‌ریزی استان داشته و ابزار لازم برای رصد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان را فراهم می کند.

سالنامه آماری استان تهران، مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستگاه های اجرایی استان است که بر اساس الگوی یکسان، با هماهنگی مرکز آمار ایران و به­ صورت هماهنگ، در سطح استان­های کشور تولید می شود. این مجموعه، به عنوان سند پایه آماری استان، مرجع بسیار کاملی از آمارهای استانی است که علاوه بر ارائه تصویر روشن و گویا از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، عملکرد دستگاه های اجرایی استان را منعکس می نماید.

منابع آماری سالنامه آماری 1399 استان تهران شامل آمارهای ثبتی تولید شده در دستگاه های اجرایی استان، نتایج سرشماری‌ها و آمارگیری های نمونه ای اجرا شده توسط مرکز آمار ایران است که از طریق سامانه "اطلاعات آماری استان" و به صورت برخط از بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی و شهرداری در سطح استان جمع آوری و در قالب ۲۴ فصل ارائه شده است.

در حال حاضر این سالنامه در بخش "سالنامه آماری" در دسترس علاقمندان می‌باشد. بر دسترسی به سالنامه‌ها سال‌های قبل می توانید از منوی بالا در همان صفحه سال مورد نظر را انتخاب نمائید.