پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها در سال 1400

تاریخ انتشار: 1401/05/24 13:46

با توجه به اهمیت بخش ساختمان و مسکن از ابعاد مختلف (ارزش افزوده، اشتغال، زنجیره تولید و ...) در اقتصاد، مركز آمار ايران با همکاری سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان‌ها برخي اطلاعات ثبت شده در پروانه‌های ساختماني که توسط شهرداری‌های کشور صادر می‌شود را گرد آوری می‌کند. طرح گردآوري اطلاعات پروانه‌های ساختماني صادرشده توسط شهرداري‌هاي كشور با هدف اصلي تعيين ميزان ساخت و ساز ساختمان در نقاط شهري كشور و نيز تعيين برخي مشخصات آنها از سال 1358 به اجرا گذاشته شد. این طرح به صورت فصلی انجام می‌گیرد. 

در سال 1400، تعداد 11283 پروانه ساختماني توسط شهرداري‌های استان تهران صادرشده است كه نسبت به سال گذشته 32 درصد کاهش  و نسبت به سال 1390، 69 درصد کاهش داشته است، اين تعداد پروانه حدود 8 درصد از كل پروانه‌های ساختماني كشور را تشكيل مي‌دهد. همچنین 4 درصد از کل پروانه‌های صادره کشوره مربوط به شهر تهران است. از كل پروانه‌های صادرشده 3 درصد (287) مربوط به افزايش بنا و 97 درصد (10996) مربوط به احداث ساختمان بوده است. 51 درصد از پروانه‌های صادره در استان تهران، مربوط به شهرداری تهران می‌باشد. بعد از شهر تهران، شهرهای اسلامشهر و شهریار با سهم 6 و 4 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

تعداد واحدهاي مسكوني پيش بینی شده در پروانه‌های صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌های استان تهران در سال 1400 تعداد 67771 واحد بوده است كه نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است.

اين تعداد واحد مسكوني، 16 درصد از واحدهاي مسكوني پيش بيني شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوي شهرداري‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد و شهرداری تهران به تنهایی 11 درصد از واحدهاي مسكوني پيش بيني شده  کشور را صادر کرده است. 66 درصد از واحدهاي مسكوني پيش بینی شده در پروانه‌های صادرشده براي احداث ساختمان استان، مربوط به شهر تهران، 6 درصد شهر اسلامشهر، 4 درصد شهر پردیس و مابقی سایر شهرهای استان می‌باشد.

مجموع مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌های صادرشده براي احداث ساختمان استان تهران از سوي شهرداري‌های استان در سال 1400 در حدود 13499 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به سال گذشته 14 درصد کاهش داشته است و 16 درصد از مجموع كل زيربناي تعيين شده در پروانه‌های صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد. همچنين متوسط مساحت زيربنا در پروانه‌های احداث ساختمان 1196 مترمربع بوده است. این شاخص برای شهر تهران 1527 مترمربع می‌باشد.

اطلاعات تکمیلی‌تر از این طرح در سامانه اطلاعات آماری استان تهران به آدرس amar.thmporg.ir (قسمت اطلاعات آماری/ساختمان و مسکن، شهر و روستا/ساخت و ساز) در دسترس می‌باشد. همچنین نشریه نتایج این طرح در قسمت نشریات و گزارشات قابل استفاده است.